1900 54 54 50
English

TIN TỨC

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ...
(Chinhphu.vn) - Trong quá trình hoạt động của cơ sở, trường hợp có thay đổi công nghệ xử lý của công trình xử lý chất thải theo hướng tốt hơn so với ...
Đến nay, có 118 cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép với công suất xử lý khoảng 1.500 nghìn tấn/năm (tăng 05 ...
Hiện tại, hầu hết phương tiện thủy đều xả thẳng nước thải, nước dằn phương tiện ra môi trường, gây tác động xấu đến môi trường.
Theo Nghị định vừa ban hành, đối với nước thải sinh hoạt sẽ để lại 10% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường thu được cho tổ chức cung cấp ...
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; trong đó có những điểm mới về ...
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường dự kiến đưa quy định, thải ra nhiều bao bì, thiết bị chứa chất thải, sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Quy định này ...
Thực hiện Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn ...
Quản lý chất thải là một nội dung sửa đổi quan trọng trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường. Dự thảo Luật đưa ra nhiều quy định mới về phân loại ...
Ngày 18/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có quy ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50