News

Waste co-processing
Waste co-processing
Những "MẢNH GHÉP MÀU XANH"!
Những "MẢNH GHÉP MÀU XANH"!
Máy "NHAI RÁC" cồng kềnh! | Bulky waste shredders and grinders
Máy "NHAI RÁC" cồng kềnh! | Bulky waste shredders and grinders
"Nước" - khởi nguồn và ....?!
"Nước" - khởi nguồn và ....?!
2020 nhìn lại | Year in review
2020 nhìn lại | Year in review
The Other Pair - Hai đứa trẻ, Một đôi giày và Tâm hồn không đố kị
The Other Pair - Hai đứa trẻ, Một đôi giày và Tâm hồn không đố kị
Unicef: Covid-19 đã lây truyền như thế nào?
Unicef: Covid-19 đã lây truyền như thế nào?

Phú Yên: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

UBND tỉnh Phú Yên vừa niêm yết công khai việc đấu giá tài sản đối với quyền khai thác 10 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 04 mỏ đá, 01 mỏ cát, 01 mỏ sét) trên ...

Japan: Developing new materials to replace concrete from recycled plastic and wood chips

The recycled plastic market is predicted to more than double in the current decade to $56.8 billion by 2029, according to a partnership with Exactitude Consultancy, and goods ranging from sneakers to luggage shopping are already in use. According to ...