News

Câu chuyện cuối tuần| Ngôi nhà ốc sên
Câu chuyện cuối tuần| Ngôi nhà ốc sên
Instructions for separating the parts of milk cartons for recycling!
Instructions for separating the parts of milk cartons for recycling!
Escape route for low-value, non-recyclable "waste" to enter the loop!
Escape route for low-value, non-recyclable "waste" to enter the loop!
As of January 1, 2025, How to segregate solid domestic waste.
As of January 1, 2025, How to segregate solid domestic waste.
WASTE CO-PROCESSING
WASTE CO-PROCESSING
WETV Đà Nẵng 2022 - Hội thảo và Triển lãm quốc tế về Giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững
WETV Đà Nẵng 2022 - Hội thảo và Triển lãm quốc tế về Giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững
Những "MẢNH GHÉP MÀU XANH"!
Những "MẢNH GHÉP MÀU XANH"!
Machine “CRUNCHED” bulky waste | Bulky waste shredders and grinders.
Machine “CRUNCHED” bulky waste | Bulky waste shredders and grinders.
"Nước" - khởi nguồn và ....?!
"Nước" - khởi nguồn và ....?!
2020 nhìn lại | Year in review
2020 nhìn lại | Year in review

Tiềm năng từ thu gom và chuyển đổi CO2 trong ngành công nghiệp xi măng!

Các phản ứng hóa học liên quan đến quá trình sản xuất xi măng khiến cho nó trở thành một trong những nguồn phát thải carbon dioxide (CO2) đáng kể nhất. Theo báo cáo năm 2021 do Imperial College (Đại ...