Tỷ lệ tái chế bắt buộc và quy cách tái chế nhóm pin được quy định như thế nào?

Thứ 5, 11/04/2024, 08:46 GMT+7

Từ ngày 1/1/2024, nhà sản xuất, nhập khẩu pin, ắc quy, dầu nhớt, săm lốp, và bao bì (thương phẩm) phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc. Đây là quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, tỉ lệ tái chế bắt buộc cho 3 năm đầu tiên đối với ngành pin là 8% ... Mời quý vị cùng tham khảo!

Xem thêm:

Nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, Tã lót, bỉm, băng vệ sinh đóng quỹ bảo vệ môi trường từ ngày 1 tháng 1 năm 2022!

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)!

EPR - Hướng dẫn đăng ký kế hoạch, báo cáo tái chế và kê khai đóng góp tài chính vào quỹ bảo vệ môi trường!

Tỷ lệ tái chế bắt buộc và quy cách tái chế nhóm dầu nhớt được quy định như thế nào?

Tỷ lệ tái chế bắt buộc và quy cách tái chế nhóm ắc quy được quy định như thế nào?

Tỷ lệ tái chế bắt buộc là gì?

Theo khoản 1 Điều 78 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất được đưa ra thị trường và nhập khẩu trong năm thực hiện trách nhiệm.

Tỷ lệ tái chế bắt buộc của từng loại sản phẩm, bao bì được xác định trên cơ sở vòng đời, tỷ lệ thải bỏ, tỷ lệ thu gom của sản phẩm, bao bì: mực tiêu tái chế quốc gia, yêu cầu bảo vệ môi trường và điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ. 

Tỷ lệ tái chế bắt buộc đối với từng loại sản phẩm, bao bì trong 3 năm đầu tiên được quy định tại Cột 4 Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Tỷ lệ tái chế bắt buộc được điều chỉnh 03 năm một lần tăng dần để thực hiện mục tiêu tái chế quốc gia về yêu cầu bảo vệ môi trường.

Tái chế pin

Hình ảnh minh hoạ

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho 3 năm đầu tiên: Pin các loại (Li, NiMH,v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông và Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện – điện tử là 8%

Ví dụ: Doanh nghiệp A trong năm 2024 sản xuất, đưa ra thị trường với lượng sản phẩm là 10.000 tấn pin. Theo quy định tỷ lệ tái chế bắt buộc với pin là 8%, tức là trong năm 2024 doanh nghiệp A có trách nhiệm tái chế tối thiểu là 800 tấn pin (= 10.000 tấn x 8%).

Quy cách tái chế bắt buộc là gì?

Theo khoản 6 Điều 78 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì quy cách tái chế bắt buộc là các giải pháp tái chế được lựa chọn kèm theo yêu cầu tối thiểu về lượng vật liệu, nhiên liệu được thu hồi đối với tái chế sản phẩm, bao bì. Quy cách tái chế bắt buộc đối với từng sản phẩm, bao bì được quy định tại Cột 5 Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Theo đó, để đáp ứng quy cách tái chế bắt buộc phải bảo đảm 02 yêu cầu: (1) đáp ứng một trong các giải pháp tái chế và (2) đáp ứng tỷ lệ thu hồi nguyên liệu, vật liệu tối thiểu (40%).

Ví dụ: Doanh nghiệp A trong năm 2024 sản xuất, đưa ra thị trường 10.000 tấn pin và có trách nhiệm tái chế 800 tấn pin (do tỷ lệ tái chế bắt buộc với pin là 8%). Để đáp ứng quy cách tái chế, doanh nghiệp phải tái chế và thu hồi tối thiểu 40% khối lượng vật liệu từ 800 tấn pin, tức là phải thu hồi được tối thiểu 320 tấn pin (= 800 tấn x 40%) và đáp ứng một trong các giải pháp tái chế nêu trên.
 

Phân nhóm sản phẩm, bao bì

Danh mục sản phẩm, bao bì

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho 3 năm đầu tiên

Quy cách tái chế bắt buộc (Thu hồi tối thiểu 40% khối lượng của sản phẩm, bao bì được tái chế theo tỷ lệ tái chế bắt buộc)

Pin sạc (nhiều lần)

Pin các loại (Li, NiMH,v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông

08%

Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất kim loại dạng phôi hoặc hoá chất công nghiệp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp

2. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hoá chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp

3. Sản xuất C,K,Na thương phẩm (sản phẩm phụ)

4. Xuất khẩu để tái chế (không quá 20% tổng lượng sản phẩm)

Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện – điện tử

08%

Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất kim loại dạng phôi hoặc hoá chất công nghiệp làm nguyên, hiên liệu cho các ngành công nghiệp

2. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hoá chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp

3. Sản xuất C, K, Na thương phẩm (sản phẩm phụ)

4. Xuất khẩu để tái chế (không quá 20% tổng lượng sản phẩm)


Căn cứ pháp lý:

Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Môi Trường Á Châu tổng hợp, nội dung mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế các văn bản pháp luật hiện hành. Trường hợp Quý Khách hàng cần tư vấn chuyên sâu cho trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ các kênh chính thức của Chúng tôi qua hotline 1900 545450 – 033 835 1122 hoặc để lại yêu cầu tại www.moitruongachau.com.

Nguồn: Môi Trường Á Châu

Ý kiến bạn đọc