Xử lý nước

Môi Trường Á Châu cung cấp giải pháp "chăm sóc sức khỏe toàn diện" cho hệ thống xử lý nước thải, nước cấp từ khâu xây dựng - vận hành - bảo trì/bảo dưỡng - ... và các vật tư - hóa chất; phục vụ hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo tuổi thọ, hiệu quả xử lý và chất lượng nước đầu ra.