Video

WETV Đà Nẵng 2022 - Hội thảo và Triển lãm quốc tế về Giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững

Thứ 3, 18/10/2022, 12:28 GMT+7
Nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam, kết nối cung – cầu, chuyển giao công nghệ và giải pháp về môi trường phù hợp với điều kiện thực tế ...