Video

Chuyện về Ngôi nhà của Rác: mời bạn cùng "đưa Rác về Nhà"

Thứ 3, 28/11/2023, 09:10 GMT+7
Ngôi nhà được tái sinh từ "Rác" ... và hành trình tuần hoàn, cùng Cộng đồng phân loại để "Đưa Rác về Nhà - trở thành Tài nguyên".