Lĩnh vực hoạt động

Phế liệu
Nhận thầu trọn gói phế liệu, phế phẩm & hàng tồn kho các loại ngành may mặc, dệt, ba lô, túi xách,.. trực tiếp từ nhà máy
Chất thải

Tư vấn – thiết kế giải pháp toàn diện trong chuỗi hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý các loại chất thải (nguy hại, công nghiệp, sinh hoạt, ...) phát sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh.

Tái chế

Đơn vị trực tiếp tái sử dụng nguyên liệu từ chất thải, kinh doanh sản phẩm tái sử dụng – tái chế (vải lau công nghiệp,…) và cung cấp nhiên liệu “chất thải” cho nhà máy đồng xử lý.

Tư vấn môi trường
Tư vấn, thiết kế giải pháp quản lý môi trường và cung cấp dịch vụ toàn diện về hồ sơ - thủ tục pháp lý liên quan đến pháp luật môi trường dành cho Khách hàng từ lúc chuẩn bị đầu tư – phê duyệt dự án đến khi bắt đầu hoạt động và liên tục trong giai đoạn sản xuất - kinh doanh.
Xử lý nước

Tư vấn, thiết kế và cung cấp giải pháp“chăm sóc sức khỏe toàn diện” dành cho hệ thống xử lý nước, đồng hành cùng Khách hàng an tâm thực hiện sản xuất - kinh doanh.