Đối với Môi Trường Á Châu, rác thải là nguồn tài nguyên! Lựa chọn tái sử dụng, tái chế, “đồng xử lý”, … là lựa chọn cho nguồn nguyên liệu rác thải một “vòng đời thứ hai”, vượt xa hơn những bãi chôn lấp!
Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý

Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý

Giới thiệu

Tiền xử lý là gì? Đồng xử lý chất thải là gì?

Với mục tiêu phát triển bền vững, mô hình kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng thay thế cho mô hình kinh tế tuyến tính trước đây - tức chỉ tập trung vào khai thác, sản xuất, sử dụng và thải bỏ. Với mô hình kinh tế tuần hoàn, một phần chất thải được đưa trở lại chu kỳ sản xuất bằng cách tái sử dụng, phục hồi, tái chế hoặc thu hồi năng lượng. Trong đó:

Tiền xử lý là quá trình sơ chế hoặc xử lý sơ bộ các chất thải nhằm tạo ra một dòng chất thải tương đối đồng nhất theo các yêu cầu kỹ thuật nhất định trước khi tham gia vào quy trình sản xuất hoặc xử lý tiếp theo.

Đồng xử lý chất thải là việc kết hợp một quá trình sản xuất sẵn có để tái chế, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải trong đó chất thải được sử dụng làm nguyên vật liệu, nhiên liệu thay thế hoặc được xử lý. (theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) 

chất thải là tài nguyên waste to resource

Vai trò mới của "chất thải" trong công nghệ Đồng xử lý (Co-processing)

Cung cấp giải pháp

Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý

Yêu cầu tư vấn

Gửi yêu cầu tư vấn và báo giá đến Môi Trường Á Châu
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7:

Văn phòng phục vụ miền Bắc: 033 8351122

Văn phòng phục vụ miền Trung – Tây Nguyên: 0902 450585

Văn phòng phục vụ TP. HCM – miền Đông: 033 8351122

Văn phòng phục vụ miền Tây: 0902 912586

Contact us (English): (+84)362851122 (Whatsapp, Viber)

Góp ý chất lượng dịch vụ:

Thư viện hình ảnh

Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý
Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý
Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý
Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý
Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý
Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý
Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý
Tiền xử lý và cấp nhiên liệu đồng xử lý