Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - KINH DOANH TẠI HUẾ 5 Thừa Thiên Huế 31/03/2024
Tuyển dụng Nhân viên/ Thực tập sinh - Ngành Quản trị nguồn nhân sự 8 TP. Hồ Chí Minh 19/01/2024
Kế toán nội bộ 4 Thừa Thiên Huế 15/12/2023
Tuyển dụng thực tập sinh - Ngành kế toán doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 15/12/2023
Chăm sóc khách hàng - kinh doanh tại Bến Tre 5 Tiền Giang 15/09/2023
Thực tập sinh đa ngành năm 2024 Thừa Thiên Huế 31/03/2024
Kế toán nội bộ Tiền Giang - Bến Tre 2 Tiền Giang 15/09/2023
Chăm sóc khách hàng - kinh doanh tại Tiền Giang - Bến Tre 4 Tiền Giang 31/05/2023
Nhân viên nghiệp vụ văn phòng - điều phối 4 TP. Hồ Chí Minh 17/04/2023
Kế toán công nợ 2 TP. Hồ Chí Minh 17/04/2023
Kế toán thanh toán 2 TP. Hồ Chí Minh 17/04/2023
Nhân viên hành chính - văn phòng 5 TP. Hồ Chí Minh 17/04/2023
Nghiệp vụ văn phòng - điều phối 4 TP. Hồ Chí Minh 31/10/2022
Nhân viên hành chính - văn phòng 5 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2022
Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 3 TP. Hồ Chí Minh 01/10/2022
Nhân viên tư vấn - viết hồ sơ môi trường 4 TP. Hồ Chí Minh 08/09/2022
Nghiệp vụ văn phòng _ điều phối 4 TP. Hồ Chí Minh 09/09/2022
Nhân viên nghiệp vụ văn phòng điều phối 4 Tiền Giang 15/09/2022
Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng 5 Tiền Giang 15/09/2022
Sinh viên thực tập TP. Hồ Chí Minh 15/09/2022