Tái chế

Với quan điểm “chất thải là tài nguyên”, Môi Trường Á Châu xem chất thải như nguồn nguyên liệu để tham gia vào các quy trình sản xuất khác bằng các giải pháp tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý,…Chúng tôi tự hào với giẻ lau công nghiệp là sản phẩm tái sử dụng chủ lực trong hơn 12 năm qua.