Liên kết đào tạo

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trong chuỗi “Ngày hội việc làm _ Hufi Talent day 2023” tại trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành phố Hồ Chí ...
Ngày hội việc làm “Hufi Talent Day 2023" là ngày hội được trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM tổ chức, dự kiến thu hút 10.000 học viên, sinh viên ...
Sáng ngày 28/08/2022 vừa qua, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình Ngày hội thực tập Intership Fair 2022 mang đến ...
Khoa Môi Trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM công bố ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 2 đơn vị liên kết cấp trường, 6 đơn vị liên kết ...
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện văn minh đô thị; Tăng cường, nâng cao nhận thức ...