Liên kết đào tạo

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện văn minh đô thị; Tăng cường, nâng cao nhận thức ...
Ngày 11/06/2022 cuộc thi Học thuật Lốc xanh được diễn ra tại Hội trường I Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
Cuộc thi Học thuật Lốc Xanh là một sân chơi học thuật truyền thống lớn nhất của khoa Môi Trường. Không chỉ đang dạng, phong phú về kiến thức mang tính ...
Nhằm nâng cao tinh thần học tập sáng tạo và rèn luyện kỹ năng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Hồ Chí Minh đã ...
Trong khuôn khổ Tuần lễ Sinh hoạt công dân cuối khóa học 2021 – 2022, Khoa Môi Trường Trường Đại Học Khoa học Tự Nhiên -  Đại Học Quốc Gia – HCM liên ...

tin nổi bật