Cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế,...)

Cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế,...)

Chất thải y tế phát sinh từ hoạt động của bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế,... được quản lý theo:

  • Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường
  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  • Thông tư 20/2021/TT-BYT Quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Bên dưới, Môi Trường Á Châu điểm ngắn gọn các quy định hiện hành và giải pháp trọn gói phục vụ công tác quản lý môi trường dành cho cơ sở y tế của chúng tôi.

Giới thiệu

Chất thải y tế là gì?
Chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường và nước thải y tế.
Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại, bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.
Quản lý chất thải y tế là quá trình giảm thiểu, phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải y tế và giám sát quá trình thực hiện.
1111

Phân định chất thải y tế

1.    Chất thải lây nhiễm bao gồm:
a)    Chất thải lây nhiễm sắc nhọn (kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa phẫu thuật ...);
b)    Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm: chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly;
c)    Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm,...
d)    Chất thải giải phẫu bao gồm: mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm.

2.    Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm: hóa chất thải bỏ; dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất; thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng; chất hàn răng amalgam thải bỏ; ...

3.    Chất thải y tế thông thường: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế; các chất thải khác không thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại; sản phẩm thải lỏng không nguy hại; ...

*Danh mục và mã chất thải nguy hại quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Hồ sơ liên quan đến các thủ tục môi trường và quản lý chất thải y tế

Hồ sơ liên quan đến các thủ tục môi trường bao gồm một hoặc một số văn bản, tài liệu sau đây:

a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm  theo báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường;

c) Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường kèm theo báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

d) Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường kèm theo cam kết bảo vệ môi trường;

đ) Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường kèm theo bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

e) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết kèm theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

g) Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản kèm theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

h) Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước hoặc Đề án xả nước thải vảo nguồn nước kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

i) Các văn bản, tài liệu khác về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Hồ sơ liên quan đến quản lý chất thải y tế bao gồm:

a) Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

b) Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại hoặc chứng từ chất thải nguy hại;

c) Sổ theo dõi chất thải y tế; sổ theo dõi và sổ bàn giao chất thải y tế lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phục vụ mục đích tái chế; báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ, đột xuất;

d) Sổ nhật ký vận hành thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế (đối với cơ sở y tế tự xử lý chất thải y tế và cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế).

Báo cáo quan trắc, giám sát chất lượng môi trường định kỳ

Chứng từ/văn bản/sổ sách khác: Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại; chứng từ chất thải nguy hại;  các biên bản thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; sổ nhật ký vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế được lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm.

Giải pháp quản lý môi trường dành cho cơ sở y tế

 

Môi Trường Á Châu hiểu rằng công tác quản lý môi trường rất đa đạng theo quy mô, ngành nghề của từng Khách hàng và cần duy trì thực hiện, kiểm soát liên tục. Vì vậy, Chúng tôi mong muốn đồng hành bền vững cùng Khách hàng bằng việc cung cấp một giải pháp môi trường trọn gói, đảm bảo Khách hàng an tâm hoạt động.

 

Kênh tư vấn của Môi Trường Á Châu luôn sẵn sàng 24/7 để tiếp nhận và giải đáp mọi vướng mắc, đừng ngần ngại nếu Quý Khách đang tìm một giải pháp tổng thể hoặc mong muốn cập nhật các quy định môi trường mới nhất!

Báo giá

Chỉ 03 phút thao tác để nhận trực tiếp báo giá/hợp đồng - Công khai; tiết kiệm thời gian; đơn giản hóa và đáp ứng tối ưu nhu cầu đa dạng của Khách hàng về dịch vụ môi trường!

Yêu cầu tư vấn

Gửi yêu cầu tư vấn và báo giá đến Môi Trường Á Châu
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7:

Văn phòng phục vụ miền Bắc: 033 8351122

Văn phòng phục vụ miền Trung – Tây Nguyên: 0902 450585

Văn phòng phục vụ TP. HCM – miền Đông: 033 8351122

Văn phòng phục vụ miền Tây: 0902 912586

Contact us (English): (+84)362851122 (Whatsapp, Viber)

Góp ý chất lượng dịch vụ: