Hình thành và phát triển

2009
2021

Nâng cấp hệ thống báo giá online: tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa khâu báo giá – ký kết hợp đồng dịch vụ môi trường

12 năm: đồng hành cùng Khách hàng
2021
2020

tác: 10+ Đối tác, 100+ Nhà thầu, 10000+ Khách hàng

Thiết lập mạng lưới cấp phát nguyên liệu tái sử dụng/tái chế trên toàn quốc.

2020
2019

thiện năng lực cung cấp giải pháp toàn diện - quản lý nguồn thải bền vững

Cung cấp gói sản phẩm tích hợp dịch vụ môi trường

2019
2018

trình “Chăm sóc sức khỏe môi trường”: khảo sát, tư vấn công tác quản lý môi trường toàn diện cho Doanh nghiệp

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

2018
2017

đầu tiên công bố hệ thống báo giá dịch vụ môi trường online tại www.moitruongachau.com

Lần đầu tiên phát hành sổ tay môi trường và là ấn phẩm phát hành thường niên của Môi Trường Á Châu: Hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho doanh nghiệp.

2017
2016

Chi nhánh Môi Trường Á Châu tại Tiền Giang chính thức đi vào hoạt động: trung chuyển chất thải, phân phối sản phẩm tái sử dụng – tái chế khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

2016
2015

Cung cấp giải pháp Đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng

2015
2014

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008

2014
2012

Trở thành đại lý vận chuyển chất thải của Công ty Môi Trường Đô Thị Tp. Hồ Chí Minh (Citenco)

2012
2011

Phát triển mảng Tái chế, chủ lực là giẻ lau công nghiệp (trực tiếp tái sử dụng nguyên liệu từ chất thải công nghiệp ngành may mặc)

2011
2010

nhánh Môi Trường Á Châu tại Thừa Thiên Huế thành lập

Tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh: vận chuyển chất thải nguy hại

2010
2009

Môi Trường Á Châu thành lập

Hoạt động: Tư vấn môi trường, Xử lý chất thải, Thu mua phế liệu

2009

Tiền Thân

Thu mua phế liệu, phế phẩm, hàng tồn,... ngành dệt may
aaaa

tin nổi bật