Tư vấn, thiết kế giải pháp và cung cấp dịch vụ toàn diện về thực hiện hồ sơ, giấy phép môi trường dành cho Doanh nghiệp
Hồ sơ, giấy phép môi trường

Hồ sơ, giấy phép môi trường

Giới thiệu

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường được quy định lần đầu tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Cụ thể, giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 

 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Vì vậy, Môi Trường Á Châu xin phép chia sẻ về các thủ tục, hồ sơ môi trường mà Môi Trường Á Châu đang cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định hiện hành:

1
1111
Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
2
1111
Hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)
3
1111
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường
4
1111
Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường
5
1111
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (SCNT CTNH)
6
1111
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (GPXT)
7
1111
Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (GP KTNM)
8
1111
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (GP KT NDĐ)
9
1111
Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động
10
1111
Hồ sơ xin xác nhận thoát nước thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố
11
1111
Thủ tục, hồ sơ môi trường khác theo nhu cầu Khách hàng, ...

Tổng quan công tác quản lý môi trường qua từng giai đoạn dành cho Doanh nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật quy định về hồ sơ, giấy phép môi trường:

72/2020/QH14, 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất thải và phế liệu

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

aaaa

Nhân lực và vật lực phục vụ mảng tư vấn pháp luật của Môi Trường Á Châu

Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu đã được cấp Giấy đăng ký kinh doanh có chức năng tư vấn về môi trường, tư vấn về các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước.


Với đội ngũ hơn 10 nhân sự thực hiện hồ sơ cho khách hàng có trình độ đại học đúng chuyên ngành trở lên, kinh nghiệm 3-5 năm. Môi Trường Á Châu cam kết tư vấn đúng – đủ ngay từ đầu để Khách hàng an tâm trong suốt quá trình triển khai dự án và đi vào hoạt động. 

aaa

Mạng lưới đơn vị liên kết tại địa phương

Môi Trường Á Châu còn không ngừng liên kết với Trung tâm quan trắc môi trường trực thuộc Sở môi trường, các đơn vị cùng ngành, đơn vị liên kết khác,... tại địa phương, với mạng lưới mở rộng liên tục, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng từ Khách hàng.

aaa

Nghiệp vụ chuyên môn

Đội ngũ nhà thầu thực hiện nghiệp vụ đo đạc - quan trắc – phân tích mẫu, hồ sơ chuyên môn của Môi trường Á Châu có đầy đủ giấy chứng nhận đủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tuân thủ theo đúng quy định của Nghị định 27/2014/NĐ-CP.

 

Hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn.

 

Chúng tôi quan niệm, đội ngũ nhà thầu là mắc xích quan trọng, các nhà thầu là những đơn vị được chọn lọc phù hợp, thống nhất về định hướng, quan điểm kinh doanh cũng như cung cấp dịch vụ đến Khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ trong tất cả các khâu.

Quy trình cung cấp dịch vụ

Báo giá

Chỉ 03 phút thao tác để nhận trực tiếp báo giá/hợp đồng - Công khai; tiết kiệm thời gian; đơn giản hóa và đáp ứng tối ưu nhu cầu đa dạng của Khách hàng về dịch vụ môi trường!

Yêu cầu tư vấn

Gửi yêu cầu tư vấn và báo giá đến Môi Trường Á Châu
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7:
Phản ánh chất lượng dịch vụ:

Thư viện hình ảnh

tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường
tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường
tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường
tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường
tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường
tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường
tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường
tư vấn hồ sơ, giấy phép môi trường

tin nổi bật