Hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn cùng đội ngũ nghiệp vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu có đầy đủ giấy chứng nhận đủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, tuân thủ theo đúng quy định của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.
Quan trắc môi trường, phân tích mẫu

Quan trắc môi trường, phân tích mẫu

Giới thiệu

Giới thiệu dịch vụ

 

Hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn cùng đội ngũ thực hiện nghiệp vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu của Môi trường Á Châu có đầy đủ giấy chứng nhận đủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, tuân thủ theo đúng quy định của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT..

Môi Trường Á Châu có đáp ứng năng lực pháp lý, nhân lực, vật lực (hệ thống phòng thí nghiệm, kỹ thuật phân tích,...) đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của Khách hàng về thông số, số lượng mẫu, tần suất đo đạc cũng như trả kết quả chính xác, nhanh chóng - Khách hàng có thể nhận kết quả đo đạc tại chỗ đối với phương pháp đo Testo.

 

Loại mẫu phân tích bao gồm:

1
1111
Phân tích mẫu nước (77+ chỉ tiêu)
2
1111
Phân tích mẫu khí thải và không khí xung quanh (40+ chỉ tiêu)
3
1111
Phân tích mẫu đất (30+ chỉ tiêu)
4
1111
Phân tích mẫu bùn (phục vụ xác định tính nguy hại)/trầm tích 
5
1111
Phân tích mẫu chất thải (phục vụ xác định tính nguy hại)
6
1111
Đo đạc mẫu môi trường lao động

 

Đồng hành cùng Khách hàng

Gia tăng giá trị hợp tác dành cho Khách hàng, Môi Trường Á Châu cung cấp dịch vụ tích hợp tư vấn - quan trắc/phân tích mẫu - thực hiện hồ sơ/thủ tục/báo cáo môi trường định kỳ để đồng hành cùng Khách hàng tiết kiệm thời gian và hỗ trợ bao quát công tác quản lý môi trường xuyên suốt trong quá trình hoạt động tại doanh nghiệp.

 

Một số mẫu quan trắc cơ bản phục vụ báo cáo công tác bảo vệ môi  trường định kỳ (chỉ tiêu có thể thay đổi theo quy định trong hồ sơ môi trường, hiện trạng hoạt động và quy định pháp luật):

Chỉ tiêu phân tích mẫu nước thải

Bao gồm: pH, COD, BOD5, TSS, Tổng N (nitrat), Tổng P (phosphate), Coliform, Amoni.

Chỉ tiêu phân tích mẫu không khí xung quanh

Bao gồm: tiếng ồn, bụi, NO2, SO2, CO.

Chỉ tiêu phân tích mẫu không khí thải

Bao gồm: tiếng ồn, bụi, NO2, SO2, CO.

Quy trình cung cấp dịch vụ

Quan trắc môi trường, phân tích mẫu

Báo giá

Chỉ 03 phút thao tác để nhận trực tiếp báo giá/hợp đồng - Công khai; tiết kiệm thời gian; đơn giản hóa và đáp ứng tối ưu nhu cầu đa dạng của Khách hàng về dịch vụ môi trường!

Yêu cầu tư vấn

Gửi yêu cầu tư vấn và báo giá đến Môi Trường Á Châu
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7:

Văn phòng phục vụ miền Bắc: 033 8351122

Văn phòng phục vụ miền Trung – Tây Nguyên: 0902 450585

Văn phòng phục vụ TP. HCM – miền Đông: 033 8351122

Văn phòng phục vụ miền Tây: 0902 912586

Contact us (English): (+84)362851122 (Whatsapp, Viber)

Góp ý chất lượng dịch vụ:

Thư viện hình ảnh

Environmental monitoring, sample analysis
Environmental monitoring, sample analysis
Environmental monitoring, sample analysis
Environmental monitoring, sample analysis
Environmental monitoring, sample analysis
Environmental monitoring, sample analysis
Environmental monitoring, sample analysis
Environmental monitoring, sample analysis