Báo giá công khai; đầy đủ năng lực pháp lý hoạt động; nền tảng khách hàng trên khắp cả nước; đội ngũ nhân viên có chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ Doanh nghiệp tất cả vấn đề trong công tác quản lý môi trường
Báo cáo môi trường định kỳ

Báo cáo môi trường định kỳ

Giới thiệu

Các báo cáo môi trường định kỳ:

1
1111
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
2
1111
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước
3
1111
Báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
4
1111
Báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất
5
1111
Báo cáo quản lý CTNH lần đầu
6
1111
+++….

Tổng quan công tác quản lý môi trường qua từng giai đoạn dành cho Doanh nghiệp

Văn bản quy phạm pháp luật quy định về báo cáo môi trường định kỳ:

72/2020/QH14, 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất thải và phế liệu

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

aaaa

Nhân lực và vật lực phục vụ mảng tư vấn pháp luật của Môi Trường Á Châu

Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu đã được cấp Giấy đăng ký kinh doanh có chức năng tư vấn về môi trường, tư vấn về các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước.


Với đội ngũ hơn 10 nhân sự thực hiện hồ sơ cho khách hàng có trình độ đại học đúng chuyên ngành trở lên, kinh nghiệm 3-5 năm. Môi Trường Á Châu cam kết tư vấn đúng – đủ ngay từ đầu để Khách hàng an tâm trong suốt quá trình triển khai dự án và đi vào hoạt động. 

aaa

Mạng lưới đơn vị liên kết tại địa phương

Môi Trường Á Châu còn không ngừng liên kết với Trung tâm quan trắc môi trường trực thuộc Sở môi trường, các đơn vị cùng ngành, đơn vị liên kết khác,... tại địa phương, với mạng lưới mở rộng liên tục, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng từ Khách hàng.

aaa

Nghiệp vụ chuyên môn

Đội ngũ nhà thầu thực hiện nghiệp vụ đo đạc - quan trắc – phân tích mẫu, hồ sơ chuyên môn của Môi trường Á Châu có đầy đủ giấy chứng nhận đủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tuân thủ theo đúng quy định của Nghị định 27/2014/NĐ-CP.

 

Hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn.

 

Chúng tôi quan niệm, đội ngũ nhà thầu là mắc xích quan trọng, các nhà thầu là những đơn vị được chọn lọc phù hợp, thống nhất về định hướng, quan điểm kinh doanh cũng như cung cấp dịch vụ đến Khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ trong tất cả các khâu.

Quy trình cung cấp dịch vụ

Báo giá

Chỉ 03 phút thao tác để nhận trực tiếp báo giá/hợp đồng - Công khai; tiết kiệm thời gian; đơn giản hóa và đáp ứng tối ưu nhu cầu đa dạng của Khách hàng về dịch vụ môi trường!

Yêu cầu tư vấn

Gửi yêu cầu tư vấn và báo giá đến Môi Trường Á Châu
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7:
Phản ánh chất lượng dịch vụ:

Thư viện hình ảnh

báo cáo môi trường
báo cáo môi trường
báo cáo môi trường
báo cáo môi trường
báo cáo môi trường
báo cáo môi trường
báo cáo môi trường

tin nổi bật