Với đầy đủ năng lực pháp lý, Môi Trường Á Châu cung cấp trọn gói dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại (CTNH), hoàn trả đầy đủ chứng từ sau xử lý và hỗ trợ khách hàng báo cáo môi trường định kỳ.
Vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Giới thiệu

Chất thải nguy hại (CTNH) là gì?

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác (Theo Điều 3 – Luật Bảo Vệ Môi Trường số 55/2014/QH13); phát sinh hầu hết trong hoạt động SX – KD – DV, một số CTNH điển hình như bóng đèn huỳnh quang, dầu nhớt thải, pin, ắc quy, giẻ lau dính,.. và các loại bao bì, thùng chứa dính dầu nhớt, hóa chất, sơn, mực,…Vì tính độc hại cao nên CTNH được quản lý theo quy định hết sức nghiêm ngặt từ phân loại, lưu chứa đến khâu vận chuyển – xử lý.

 

Cơ sở pháp luật về quản lý chất thải nguy hại:

  • Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường
  • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu
  • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về quản lý chất thải nguy hại

 

Quy trình quản lý CTNH phát sinh tại doanh nghiệp:

1
1111
Phân định, phân loại và dán nhãn chất thải
2
1111
Lưu giữ chất thải
3
1111
Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH
4
1111
Ký hợp đồng vận chuyển - xử lý
5
1111
Bàn giao chất thải nguy hại xử lý
6
1111
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm
7
1111
Lưu trữ chứng từ - hồ sơ

Một số CTNH phát sinh phổ biến

aaaa

Dầu nhớt thải, thùng chứa – bao bì các loại (dính hóa chất), giẻ lau, hộp mực/ mực in thải, pin – ắc quy thải, bóng đèn, que hàn – xỉ hàn, thiết bị điện tử thải,…

Phân định, phân loại và dán nhãn chất thải

Xác định danh mục chất thải

Danh mục CTNH và mã của từng CTNH quy định tại Phụ lục 1 - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. CTNH phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu giữ hoặc chuyển đi xử lý.

aaa

Dán nhãn

Trên thiết bị lưu chứa, bao gồm các thông tin:

Tên và mã CTNH, tên và địa chỉ nơi phát sinh CTNH, ngày bắt đầu được đóng gói; dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 05 (năm) cm mỗi chiều.

Trong khu vực lưu giữ CTNH chung:

Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30cm mỗi chiều

aaa

Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH

CTNH được phân loại, đóng gói trong bao bì, dán nhãn, sẽ được lưu chứa trong thiết bị riêng biệt, có khu vực lưu giữ đúng quy định và lưu trữ không quá 06 tháng.

aaaa

Bao bì chứa CTNH:

Bảo đảm lưu giữ an toàn CTNH, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ;

Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để bảo đảm ngăn chất thải rò rỉ hoặc bay hơi;

Chất thải lỏng, bùn nhão hoặc chất thải có các thành phần nguy hại dễ bay hơi phải chứa trong bao bì cứng không vượt quá 90% dung tích hoặc mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bao bì là 10cm.

 

Thiết bị lưu chứa CTNH:

Bảo đảm lưu chứa an toàn CTNH, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ;

Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng;

Thiết bị lưu chứa CTNH ở thể lỏng hoặc có thành phần nguy hại dễ bay hơi phải có nắp đậy kín, bảo đảm mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của thiết bị lưu chứa 10cm.

Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30cm mỗi chiều.

aaaa

Khu vực lưu giữ CTNH phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào;

Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH;

Có biện pháp cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hoá học với nhau;

Bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn;

Khu vực lưu giữ CTNH dễ cháy, nổ bảo đảm khoảng cách không dưới 10m với lò hơi và các thiết bị đốt khác.

 

Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau:

Thiết bị phòng cháy chữa cháy;

Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn Chất thải nguy hại ở thể lỏng;

Đối với chất thải y tế: thì khu vực lưu chứa phải đáp ứng các quy định về quản lý chất thải y tế: theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT; Hoặc tham khảo “Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện” do Bộ Y Tế - Cục Quản Lý Môi Trường Y Tế ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 03/7/2014.

Kê khai thông tin phát sinh CTNH đến Sở TN&MT

Đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Cơ sở SX – KD – DV có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký với Sở TN&MT nơi có cơ sở phát sinh CTNH (ngoại trừ các đối tượng không phải lập hồ sơ đăng ký để được cấp SCNT bên dưới).

Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại mục 1 – Chương III - Thông tư sổ 36/2015/TT-BTNMT và chỉ thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt động phát sinh CTNH. Sổ đăng ký chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên CNT hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh CTNH; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở.

Đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH, bao gồm

Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin

Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ.

Khi chấm dứt hoạt động phát sinh CTNH, phải thông báo bằng văn bản cho Sở TN&MT nơi có cơ sở phát sinh CTNH trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng.

Ký hợp đồng vận chuyển – xử lý

ky_hop_dong

Chủ nguồn thải chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp;

thu_gom_CTNH

Chuyển giao

CNT có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc chuyển giao xử lý CTNH, thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định tại phụ lục 3 TT 36/2015/TT-BTNMT.

CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI:

Một bộ Chứng từ CTNH gồm 9 liên cùng nội dung.

Đại diện doanh nghiệp ký, đóng dấu vào phần xác nhận của CNT tại thời điểm chuyển giao chất thải, CNT giữ liên số 1. Sau khi xử lý, chủ xử lý CTNH có trách nhiệm xác nhận chứng từ liên 4,5 và trả cho CNT.

Liên 5 chứng từ CTNH, Chủ nguồn thái nộp vào báo cáo định kỳ.

Liên 4 chứng từ CTNH, Chủ nguồn thải lưu trữ.

bao-cao-moi-truong

Báo cáo định kỳ

Tích hợp chung trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 và báo cáo được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo).

luu-tru-ho-so

Lưu trữ hồ sơ

Chủ nguồn thải lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liên chứng từ CTNH đã sử dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Quy trình cung cấp dịch vụ

Báo giá

Chỉ 03 phút thao tác để nhận trực tiếp báo giá/hợp đồng - Công khai; tiết kiệm thời gian; đơn giản hóa và đáp ứng tối ưu nhu cầu đa dạng của Khách hàng về dịch vụ môi trường!

Yêu cầu tư vấn

Gửi yêu cầu tư vấn và báo giá đến Môi Trường Á Châu
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7:
Phản ánh chất lượng dịch vụ:

Thư viện hình ảnh

khu vực lưu trữ CTNH
thu gom CTNH
thu gom CTNH
khu vực lưu trữ CTNH
thu gom CTNH
Xe chuyên dụng thu gom chất thải

tin nổi bật