Infographic

[Infographic] Công bố bộ chỉ số đánh giá - xếp thứ hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương từ năm 2020

14/11/2019
Sau 2 năm xây dựng và áp dụng thử nghiệm, đến nay, Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT ký Quyết ...

[Infographic] Lộ trình Đà Nẵng giải quyết bài toán "rác thải đô thị" đến năm 2025

03/10/2019
Hiện nay, chất thải rắn sinh hoạt (sau đây viết tắt là CTRSH) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 1.000 tấn/ngày. Hầu hết, CTRSH phát sinh của thành phố đang được chôn lấp tại ...

[Infographic] Hỏi - đáp: Các câu hỏi thường gặp của hộ kinh doanh khi bàn giao rác thải công nghiệp

03/11/2018
Dưới đây là các câu hỏi, vướng mắc của nhiều hộ kinh doanh mà Môi Trường Á Châu ghi nhận được trong gần 3 tháng triển khai thu gom rác công nghiệp hộ kinh doanh

[Infographics] - Phần 1 - Hướng dẫn cơ bản: phân loại và quản lý tổng hợp chất thải rắn

20/08/2018
“Quản lý tổng hợp chất thải rắn là quản lý toàn bộ vòng đời chất thải từ khi phát sinh đến khi xử lý cuối cùng, bao gồm phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế ...