Chính sách pháp luật

Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

Ngày 26/10/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác. Thông tư ...

Các khu công nghiệp phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung

02/06/2021
Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đáp ứng yêu cầu ...

Tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19

01/06/2021
Để tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề liên quan theo chỉ đạo của Thủ ...

Ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi một số mức phạt vi phạm về môi trường

01/06/2021
Ngày 24/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi ...

Danh mục 20 văn bản trong lộ trình soạn thảo tại Luật bảo vệ môi trường theo Quyết định số 343/QĐ-TTg

17/03/2021
Vào ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 343/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14..tb_button ...

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

17/03/2021
Quyết định số 343/QĐ-TTg ban hành hướng đến xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi ...

Hội thảo tham vấn về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020

04/01/2021
Ngày 18/12, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo tham vấn về trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhà nhập ...

Toàn văn Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020

04/01/2021
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020. Môi Trường Á Châu xin điểm qua mục ...

Cương quyết loại bỏ dự án xâm lấn đất rừng

24/12/2020
Thông tin trên được đại diện Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) khẳng định tại Hội nghị tổng kết hoạt động lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đưa pháp luật bảo vệ môi trường đi sâu vào các cấp hội nông dân và cuộc sống

22/12/2020
Sáng 21/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân các cấp với ngành Tài nguyên và ...

Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

22/12/2020
Thực hiện Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi ...

Phổ biến pháp luật TN&MT đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp

21/12/2020
Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi ...

Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 214/266 TTHC ; bãi bỏ, thay thế hoặc tích hợp 81/266 TTHC; đơn giản hóa 133 TTHC.

21/12/2020
Theo dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý , Bộ ...

Các đổi mới căn bản của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

19/12/2020
Với 16 chương, 171 điều, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có nhiều quy định nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC; đồng bộ các công cụ quản ...

Vụ Quản lý chất lượng môi trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2020

18/12/2020
Ngày 14/12/2020, tại Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Quản lý chất ...

Mời tham dự Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 - 2020

18/12/2020
Ngày 19/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông tài ...

Thanh tra và công khai kết quả thanh, kiểm tra về môi trường

16/12/2020
Đây là một trong những giái pháp trọng tâm, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

Xây dựng Quy chuẩn về môi trường: Đảm bảo khoa học, khả thi, hội nhập

16/12/2020
“Việc hoàn thiện các bản dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cần đảm bảo tính khoa học, khả thi, hội nhập tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, hướng tới mục tiêu phát triển ...

tin nổi bật