Chính sách pháp luật

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì

Ngày 20/02/2024, Bộ TN&MT ban hành Thông báo số 86/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì; theo đó, 24 đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì khu vực phía Bắc và phía Nam ...

Tỷ lệ tái chế bắt buộc và quy cách tái chế nhóm điện, điện tử được quy định như thế nào?

06/04/2024
Từ ngày 1/1/2027, nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc. Đây là quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản ...

Định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì (Fs) là gì?

05/04/2024
Nhà sản xuất, nhập khẩu được lựa chọn một trong hai hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế của mình, đó là tự mình tổ chức tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo Vệ Môi ...

Quy định áp dụng có nhóm bao bì cần được tái chế theo tỷ lệ là ?

04/04/2024
Từ ngày 1/1/2024, nhà sản xuất, nhập khẩu bao bì thương phẩm phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc. Đây là quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất ...

Tỷ lệ tái chế bắt buộc và quy cách tái chế nhóm dầu nhớt được quy định như thế nào?

01/04/2024
Từ ngày 1/1/2024, nhà sản xuất, nhập khẩu pin, ắc quy, dầu nhớt, săm lốp, và bao bì (thương phẩm) phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc. Đây là quy định trách ...

[Chính thức] Vận hành cổng thông tin điện tử EPR quốc gia

31/01/2024
Ngày 29/01/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 63/TB-BTNMT Về việc vận hành Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia. Điều này đã giúp các nhà sản xuất, nhập khẩu thuận ...

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát

05/01/2024
Ngày 30/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn QCVN 76:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý ...

Ban hành Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành công thương

05/01/2024
Ngày 27/12/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 38/2023/TT-BCT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành công ...

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP "Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc Hội"

03/01/2024
Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP "Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc Hội". Nghị định có ...

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định công nghệ của dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu

26/12/2023
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm ...

Luật Tài nguyên nước 2023 được Quốc hội thông qua: Sự thay đổi lớn về tư duy, cách tiếp cận và phương thức quản trị tài nguyên nước

25/12/2023
Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước 2023, có hiệu lực từ 01/07/2024. Đây được đánh giá là một bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương ...

Ban hành Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

23/11/2023
Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/10/2023. Nội dung chính gồm ...

Ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với Bao bì nhựa thân thiện với môi trường

14/11/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT ngày 07/11/2023 ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với bao bì nhựa thân thiện với môi trường. Môi Trường Á Châu kính ...

Chất thải rắn sinh hoạt khác: Hướng dẫn phân loại, lưu trữ và hướng đi đầu cuối của chất thải sau phân loại!

10/11/2023
Chất thải rắn sinh hoạt khác theo quy định mới nhất bao gồm: chất thải nguy hại, chất thải cồng kềnh và một số loại chất thải khác. Môi Trường Á Châu kính mời Quý vị tham khảo kỹ thuật ...

Chất thải thực phẩm: Hướng dẫn phân loại, lưu trữ và một số giải pháp nhằm tăng tỉ lệ tái chế, giảm chất thải phải xử lý

10/11/2023
Phân loại chất thải rắn sinh hoạt giúp thúc đẩy tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận dụng tối đa giá trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm. Căn cứ Công ...

Chất thải tái sử dụng, tái chế: Hướng dẫn phân loại, lưu trữ và một số gợi ý giải pháp tái chế dành cho chất thải sau phân loại!

10/11/2023
Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT về Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02/11/2023 nhấn mạnh khuyến khích tăng cường nhóm chất ...

Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11): Luật Bảo vệ môi trường ra đời năm nào và các cột mốc điều chỉnh?

09/11/2023
Nhân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Môi Trường Á Châu trân trọng trích lược, chia sẻ về bối cảnh, sự ra đời và cột mốc của Luật Bảo vệ Môi trường từ năm 1993 đến nay!

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

09/11/2023
Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 ...