Chính sách pháp luật

KHU VỰC LƯU GIỮ CHẤT THẢI NGUY HẠI CÓ CẦN XÂY DỰNG DƯỚI DẠNG KHO HAY KHÔNG?

16/05/2022
Chất thải nguy hại nếu không được quản lý theo đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe con người, xã hội. Một trong những điểm quan trọng là Khu vực lưu ...

CẬP NHẬT MỚI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG?

16/05/2022
Một loại hồ sơ môi trường mới, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 là Giấy Phép Môi Trường. Môi Trường Á Châu hệ thống thời điểm cần thực hiện hồ sơ mời quý vị cùng tham khảo hướng ...

Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan việc thu gom, vận chuyển và xử lý Bao gói thuốc BVTV!

11/05/2022
Thông tư 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT - Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Mời Quý ...

Thừa Thiên Huế: Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh!

09/05/2022
Ngày 15/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 3685/UBND-XD yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các chủ đầu tư trên địa bàn ...

Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng!

07/05/2022
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT - hướng dẫn việc thu gom, vận ...

Cập nhật danh mục chất thải phát sinh từ cơ sở y tế được phép thu gom để tái chế!

07/05/2022
Cập nhật danh mục chất thải phát sinh từ cơ sở y tế được phép thu gom để tái chế. Căn cứ theo quy định tại thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn ...

Một số điểm lưu ý quan trọng về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế!

04/05/2022
Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế vừa được Bộ Y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2022. Cập nhật 1 số ...

Cập nhật mới Quy định về chế độ báo cáo và hồ sơ quản lý chất thải y tế!

04/05/2022
Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế  được Bộ Y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2022

Cụ thể hóa các nội dung quản lý chất lượng môi trường không khí!

03/05/2022
Bộ TNMT vừa ban hành Quyết định 891/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi ...

50% diện tích mặt chính bao thuốc lá phải in cảnh báo sức khỏe!

03/05/2022
Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao bì thuốc lá.

Những cơ quan nào xử lý vi phạm pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá?

03/05/2022
Theo quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, tất cả các Bộ, ngành, các địa phương đều có trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Phạt đến 40 triệu đồng nếu vi phạm về dán nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá!

03/05/2022
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đưa ra mức xử phạt nặng nhất là 40 triệu đồng nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ghi nhãn, in ...

Nghị Quyết Quy định về phí thẩm định hồ sơ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An!

27/04/2022
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua nghị Quyết Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy ...

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LÒ NUNG XI MĂNG!

20/04/2022
Đồng xử lý CTNH trong lò nung xi măng (sau đây gọi tắt là đồng xử lý CTNH) là việc kết hợp quá trình sản xuất xi măng để xử lý CTNH, trong đó CTNH được sử dụng làm nhiên liệu, nguyên liệu ...

Kinh tế tuần hoàn xu hướng tất yếu cho sự phát triển bền vững cập nhật mới nhất theo quy định!

18/04/2022
Kinh tế tuần hoàn? Các tiêu chí chung về kinh tế tuần hoàn, cơ chế khuyến khích thực hiện nền kinh tế tuần hoàn của nhà nước. Môi trường Á Châu tổng hợp Cập nhật mới nhất theo luật bảo ...

3 hình thức tham vấn đánh giá tác động môi trường!

16/04/2022
Khi xây dựng đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tham vấn các đối tượng liên quan. Việc tham vấn có thể thông qua họp trực tiếp; lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tham vấn qua trang ...

Xây dựng chính sách biến tro, xỉ thành nguyên liệu sản xuất

16/04/2022
Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, các Bộ, ngành đã xây dựng nhiều văn bản, chính sách để đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng ...

tin nổi bật