Chính sách pháp luật

Thể chế quan điểm tuần hoàn tài nguyên nước

Trong bối cảnh hướng đến nền kinh tế tuần hoàn trên thế giới, việc tuần hoàn tài nguyên nước là một yêu cầu cần thiết. Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã đặt ra vấn đề này.

Ban hành thông tư số 01/2023/TT-BTNMT Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

16/03/2023
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Ban hành thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Thông tư này có hiệu lực thi ...

Bộ Tư pháp đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường bao bì khó phân hủy

06/03/2023
Nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, hộp nhựa xốp, Bộ Tư pháp dự kiến đề xuất mức thuế BVMT với bao bì khó phân hủy tương đương các nước trên thế giới.

Năm 2023, 8 danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tuyển chọn thực hiện.

28/02/2023
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành Quyết định Số: 2718/QĐ-BGDĐT ngày 21/09/2022 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tuyển chọn thực hiện ...

Quyết định số 146/QĐ-TTg về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030

24/02/2023
Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Ban hành Quyết định số 252/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng EPR quốc gia

24/02/2023
Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 252/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng EPR quốc gia. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ chính là giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý, ...

Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình!

24/02/2023
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Bình Ban hành Quyết định Số: 36/2018/QĐ-UBND Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên ...

Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị!

24/02/2023
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị Ban hành Quyết định Số: 01/2019/QĐ-UBND Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa ...

Nghị Quyết Số 25/2021/QH15 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

21/02/2023
Chủ tịch Quốc Hội ký Ban hành Nghị Quyết Số 25/2021/QH15 Về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết này ...

Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang!

20/02/2023
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tỉnh Tiền Giang,  Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 ...

Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam!

20/02/2023
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tỉnh Quảng Nam,  Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 ...

Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh!

20/02/2023
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tỉnh Tây Ninh,  Quyết định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm ...

Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành Phố Nha Trang!

20/02/2023
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành Phố Nha Trang  Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm ...

Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang!

20/02/2023
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tỉnh Kiên Giang,  Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 ...

Giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình!

20/02/2023
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tỉnh Ninh Bình,  Quyết định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm ...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ!

17/02/2023
Công ty tôi thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ đối với mặt hàng giày dép gia công. Vậy thủ tục hải quan được thực hiện như thế nào? Mời Quý vị cùng tham khảo thông tin sau:

Bảo vệ môi trường ngành Công Thương và những mục tiêu đặt ra!

16/02/2023
Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025 đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 70-90% nguồn thải trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm ...

Quyết định số 124/QĐ-BTNMT công bố văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT năm 2022

16/02/2023
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023: Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh ...