Chính sách pháp luật

Quảng Nam ban hành quy định mới về quản lý, bảo vệ môi trường!

Hoạt động bảo vệ môi trường phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển. Đồng thời, bảo vệ môi ...

Kinh tế tuần hoàn – Lời giải cho phát triển bền vững!

01/11/2022
Áp dụng kinh tế tuần hoàn đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới bởi chính những lợi ích về cả kinh tế, môi trường và xã hội mà nó được kỳ vọng mang lại như: Tạo ...

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước!

31/10/2022
Ngày 24/10, Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số ...

Yên Bái cụ thể kế hoạch giảm phát thải khí mê-tan!

18/10/2022
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ...

Giới hạn bụi tại nơi làm việc được yêu cầu trong Quy Chuẩn Việt Nam của Bộ Y Tế ban hành!

18/10/2022
Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với bụi phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, đánh giá yếu tố bụi tối thiểu 1 lần/năm theo quy chuẩn này và các quy định liên quan của Bộ ...

Bắc Cạn: Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

17/10/2022
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 6807/UBND-NNTNMT yêu cầu các ngành chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên ...

Đề nghị công bố 8 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực vật liệu xây dựng

14/10/2022
Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ 8 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) theo quy định sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định. Bộ Xây dựng đã gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất ...

Đà Nẵng áp dụng bộ chỉ số đánh giá môi trường cấp huyện!

14/10/2022
Từ năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ áp dụng bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ và quản lý môi trường cấp huyện.

Chính sách pháp luật và kế hoạch triển khai đồng xử lý tại Việt Nam!

08/10/2022
Đồng xử lý là giải pháp đứng sau giải pháp tái chế trong tháp quản lý chất thải bền vững. Việc Đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng hiện đang được toàn thế giới công nhận là một ...

Sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường!

07/10/2022
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản ...

Nâng cao kiến thức, tăng cường tuyên truyền về bảo vệ môi trường!

27/09/2022
Các hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 diễn ra tại Tiền Giang và Lâm Đồng đã góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, truyền thông, cán ...

Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ môi trường nông thôn theo Luật bảo vệ môi trường!

10/09/2022
Ngày 26/8, Bộ TN&MT có Công văn số 5045/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ môi trường (BVMT) theo Luật Bảo vệ ...

Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện phí BVMT đối với nước thải, khai thác khoáng sản và phổ biến nghị định 45/2022/NĐ-CP”

10/09/2022
Ngày 06/9/2022, tại thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện phí BVMT đối với nước thải, khai thác khoáng sản và phổ ...

Giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

04/09/2022
Theo Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường mới ban hành, trong năm 2022, Bộ TN&MT sẽ thực hiện giám sát thực thi pháp luật về bảo ...

Thực hiện phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường!

04/09/2022
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường vừa ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Theo đó có 3 nhóm dự án, cơ sở sản xuất nằm ...

Xây dựng bộ chỉ số xanh (Green Index) để đánh giá về môi trường kinh doanh xanh cấp tỉnh!

04/09/2022
Với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hòa Kỳ (USAID), Việt Nam đang triển khai xây dựng bộ chỉ số xanh (Green Index) để đánh giá về môi trường kinh doanh xanh cấp tỉnh.

Tái chế bao bì là yêu cầu bắt buộc - nhà sản xuất, nhập khẩu buộc phải tái chế bao bì từ năm 2024!

28/08/2022
Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhà sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì đối với 6 nhóm sản phẩm. Nếu không đảm ...

Điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi!

16/08/2022
Có thiết bị, dụng cụ để bảo quản sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp. Nơi bày bán, kho chứa sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tách biệt ...

tin nổi bật