Hỏi - đáp

[Tư vấn pháp luật] Nhập khẩu phế liệu quốc tế bắt buộc phải có giấy phép môi trường?

08/07/2023
[Tư vấn pháp luật]Câu hỏi: Công ty có kế hoạch nhập khẩu container hàng phế liệu giấy từ châu âu về để gói nông sản, trường hợp này có phải thực hiện xin giấy phép môi trường không?

Dự án thuộc nhóm I đã được thẩm định ĐTM với kết quả thông qua, có phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường hay không?

20/06/2022
Tư vấn chính sách pháp luật: Đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp dự án đã được thẩm định báo cáo ĐTM với kết quả thông qua có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung trước ngày Nghị định ...

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường chỉ áp dụng cho trường hợp dự án đầu tư mới hay cả các trường hợp điều chỉnh mục tiêu, quy mô?

20/06/2022
Tư vấn chính sách pháp luật: Đề nghị hướng dẫn đánh giá sơ bộ tác động môi trường chỉ áp dụng cho trường hợp dự án đầu tư mới hay áp dụng cho cả các trường hợp điều chỉnh mục ...

Hướng dẫn thủ tục thẩm định đánh giá sơ bộ tác động môi trường!

20/06/2022
Hướng dẫn thủ tục thẩm định đánh giá sơ bộ tác động môi trường.  Đánh giá sơ bộ tác động môi trường có thẩm định tại cấp tỉnh hay không? Mời quý vị cùng tham khảo!

Tiêu chí phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 1.200 kg/năm trở lên được quản lý như thế nào tại dự án đầu tư, cơ sở?

18/06/2022
Giấy phép môi trường - Tiêu chí phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải là chỉ áp dụng cho nhóm III hay cả nhóm I và II? Trường hợp dự án, cơ ...

Tiêu chí quy mô vốn của dự án đầu tư là chỉ áp dụng cho dự án đầu tư công hay áp dụng cho tất cả các dự án?

18/06/2022
Tiêu chí quy mô của dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP không phải chỉ áp dụng cho riêng dự án đầu tư công mà được áp dụng cho cả các dự án ...

[Tư vấn pháp luật] - Liên chứng từ chất thải nguy hại sử dụng để nộp kèm báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường 2020?

02/03/2022
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường 2020, Liên chứng từ chất thải nguy hại được sử dụng để nộp kèm báo cáo công tác bảo vệ môi trường? Mời Quý vị xem chi tiết nội dung giải đáp tham khảo ...

[Tư vấn pháp luật] - Cơ sở sản xuất xi mạ, công suất 5.000 tấn/năm cần thực hiện hồ sơ nào theo Luật BVMT mới nhất?

01/03/2022
Căn cứ phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP (hàng thứ 10, cột số 04): Cơ sở sản xuất xi mạ có công suất < 5.000 tấn/năm. Đơn vị thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường nào? Mời ...

[Tư vấn pháp luật] – Dự án tòa nhà văn phòng làm việc cần thực hiện hồ sơ nào trước khi xây dựng theo Luật BVMT mới nhất?

01/03/2022
Căn cứ phụ lục 04, Nghị định 08/2022/NĐ-CP (hàng thứ 2, cột số 02): Đơn vị cơ quan nhà nước, Dự án tòa nhà văn phòng làm việc tại Long An. Đơn vị thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường ...

[Tư vấn pháp luật] – Nhà máy chế biến khoáng sản chì kẽm thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường nào theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020?

28/01/2022
Căn cứ phụ lục 02, Nghị định 08/2022/NĐ-CP (hàng thứ 1, cột số 04): Nhà máy chế biến khoáng sản có công suất < 200.000 tấn/năm thuộc quy mô trung bình. Vậy, nhà máy thuộc đối tượng lập hồ ...

Cửa hàng sửa xe có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

11/09/2020
[Tình huống - Nguồn: Chinhphu.vn] - Ông Đoàn Mạnh Thế (Đồng Nai) hỏi, căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, các cửa hàng sửa chữa xe máy, sửa chữa ô tô nhỏ lẻ và các cửa hàng tạp hoá có ...

[Hỏi - đáp] Tro, xỉ, bùn công nghiệp, ... căn cứ nào xác định chất thải nguy hại?

21/11/2019
Tro, xỉ, bùn lắng công nghiệp, ...phát sinh nhiều từ các quá trình đốt lò hơi, xử lý nước thải, khí thải. Vậy, các loại tro, xỉ và bùn lắng này được phân loại là chất thải gì? Có ...

[Hỏi - đáp] Khai thác nước quá thời hạn trong giấy phép, xử lý thế nào?

15/11/2019
Bản tin chia sẻ - giải đáp các tình huống về quy định pháp luật trong lĩnh vực môi trường.Chủ đề: Khai thác nước quá thời hạn trong giấy phép.

Nuôi chim yến phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

28/02/2019
Ông Bạch Văn Luân (Kiên Giang) chuẩn bị làm nhà nuôi chim yến với diện tích sàn 1.200m2. Vậy ông Luân cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay làm thủ tục gì? Hồ sơ gồm ...