[Tư vấn pháp luật] - Liên chứng từ chất thải nguy hại sử dụng để nộp kèm báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường 2020?

Thứ 4, 02/03/2022, 08:54 GMT+7

[Tư vấn pháp luật]

Câu hỏi: Theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định chứng từ chất thải nguy hại gồm 04 liên. Vậy phần báo cáo với các cơ quan chức năng sử dụng liên chứng từ nào để thực hiện?

Trước câu hỏi của Quý công ty, Môi Trường Á Châu hỗ trợ - tư vấn tham khảo như sau:

Căn cứ phụ lục III, Mẫu số 04: Chứng từ chất thải nguy hại, Mục A, hướng dẫn sử dụng chứng từ thông tư số 02/2022/TT- BTNMT.

Một bộ Chứng từ CTNH gồm các liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) như sau:

- Liên số 1: Lưu tại Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 hoặc đơn vị thực hiện việc vận chuyển CTNH;

- Liên số 2: Lưu tại Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2 (nơi thực hiện việc xử lý CTNH) - nếu có;

- Liên số 3: Lưu tại chủ nguồn thải (sau khi Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 hoặc đơn vị thực hiện việc vận chuyển CTNH tiếp nhận chất thải);

- Liên số 4: Lưu tại chủ nguồn thải (Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại gửi lại sau khi đã hoàn thành việc xử lý CTNH);

Vậy liên chứng từ sử dụng để nộp cơ quan chức năng là: Liên số 4.

 Hình thức: Sao y bản chính: Photo liên số 4 và đóng dấu chủ nguồn thải lên bản photo. Đính kèm bản sao y trong cuốn báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp cơ quan chức năng.

Căn cứ pháp lý và chi tiết thực hiện: 

Căn cứ luật bảo vệ môi trường số Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

---

Các bài viết, nội dung giải đáp được tổng hợp, biên tập bởi Công ty Môi Trường Á Châu, với mục đích hỗ trợ các nội dung căn bản nhất về quy định pháp luật môi trường đến Khách hàng, Cơ quan, Tổ chức, Cá nhân,… Nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp Quý Khách hàng cần tư vấn chuyên sâu cho trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ các kênh chính thức của Chúng tôi qua hotline 1900 545450 – 033 835 1122 hoặc để lại yêu cầu tại www.moitruongachau.com.

Nguồn: Môi Trường Á Châu

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật