Câu chuyện cuối tuần: Đoàn kết - Bài học ý nghĩa từ chiếc đồng hồ quả quýt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 6, 27/10/2023, 11:41 GMT+7

"Cái đồng hồ này phía trước có hai kim và chữ số nói rằng: chúng tôi ở phía trước lâu rồi, đổi chỗ cho chúng tôi ra đàng sau. Còn những bánh xe ở đằng sau thì nói: chúng tôi ở đây đã lâu rồi cho chúng tôi ra đằng trước. Nếu tất cả mọi thứ đều yêu cầu như vậy thì chiếc đồng hồ có còn dùng được nữa không? ..."

Chiếc đồng hồ quả quýt là hiện vật vô giá thể hiện tình cảm đoàn kết quốc tế của Bác do Tổ chức Quốc tế Cứu tế đỏ trao tặng. Suốt những năm kháng chiến gian khổ cho đến ngày Việt Nam độc lập, Bác luôn giữ nó bên mình. Vì thế mà quanh chiếc đồng hồ này có nhiều câu chuyện ý nghĩa thể hiện khát vọng Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiếc đồng hồ quả quýt là hiện vật vô giá thể hiện tình cảm đoàn kết quốc tế của Bác do Tổ chức Quốc tế Cứu tế đỏ trao tặng. Suốt những năm kháng chiến gian khổ cho đến ngày Việt Nam độc lập, Bác luôn giữ nó bên mình. Vì thế mà quanh chiếc đồng hồ này có nhiều câu chuyện ý nghĩa thể hiện khát vọng Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc