Định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì (Fs) là gì?

Thứ 6, 05/04/2024, 08:47 GMT+7

Theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/NĐ-CP thì Fs là định mức chi phí tái chế trên một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì và được xác định trên tổng chi phí hợp lý, hợp lệ để thu gom, vận chuyện, tái chế sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu (Đơn vị tính: đồng/kg).

đóng góp Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam trong trách nhiệm nhà sản xuất

Hình ảnh: Trách nhiệm nhà sản xuất đóng góp Quỹ Bảo vệ môi trường - nguồn: ITN

Theo Quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì nhà sản xuất, nhập khẩu lựa chọn hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế thì đóng góp tái chế từng loại sản phẩm, bao bì theo công thứ: F = R x V x Fs

  • F là tổng số tiền mà nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng cho Quỹ BVMT VN theo từng loại sản phẩm, bao bì (với đơn vị tính - ĐVT: đồng);
  • R là tỷ lệ tái chế bắt buộc của từng loại sản phẩm bao bì (ĐVT: %);
  • V là khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, đưa ra thị trường và nhập khẩu trong năm thực hiện trách nhiệm sản xuất (ĐVT: kg);
  • Fs là định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì, bao gồm chi phí phân loại, thu gom, vận chuyện, tái chế sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu (ĐVT: đồng/kg)

Ví dụ: Doanh nghiệp A năm 2024 kê khai khối lượng bao bì thương phẩm là bao bì PET cứng sản xuất, đưa ra thị trường là 100.000 kg (V), tỷ lệ tái chế bất buộc với bao bì PET cứng là 22% (R). Định mức với bao bì PET cứng chẳng hạn là 10.000 đồng/kg (Fs) thì số nộp đóng tài chính vào Quỹ BVMT VN là 220.000.000 đồng.

  • Áp dụng công thức: F = R x V x Fs = 100.000kg x 22% x 10.000 đồng/kg = 220.000.000 đồng

Lưu ý: Hình thức đồng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế là một trong hai hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế mà nhà sản xuất, nhập khẩu được lựa chọn.

Việc xác định Fs sẽ quyết định đến việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu. Nó định lượng được trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ phải dự toán bao nhiêu cho việc thực hiện trách nhiệm của mình và là một trong những yếu tố để nhà sản xuất sẽ cân nhắc việc thực hiện theo hình thức tự tổ chức tái chế hay đóng tiền vào Quỹ BVMT Việt Nam. Vậy, việc xác định Fs này được xác định theo nguyên tắc nào và theo phương pháp nào?

Nguồn: Môi Trường Á Châu tổng hợp

Ý kiến bạn đọc