Pháp luật môi trường

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
 • Số hiệu: 318/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/03/2022
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
 • Số hiệu: 15/2021/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 15/12/2021
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chínhHướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm ...
 • Số hiệu: 173/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050”
 • Số hiệu: 896/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/07/2022
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • Số hiệu: 45/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/07/2022
 • Trạng thái: Còn hiệu lực

tin nổi bật