Văn bản pháp luật

Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 • Số hiệu: 22/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/09/2017
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Số hiệu: 10/2022/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 15/07/2022
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 • Số hiệu: 31/2020/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/08/2020
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 • Số hiệu: 27/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/12/2018
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 • Số hiệu: 01/2019/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/01/2019
 • Trạng thái: Còn hiệu lực