Văn bản pháp luật

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
 • Số hiệu: 13/2023/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/05/2023
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Số hiệu: 22/2023/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/05/2023
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020
 • Số hiệu: 1873/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/05/2023
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Số hiệu: 08/2022/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 31/05/2022
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Số hiệu: 12/2023/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/03/2023
 • Trạng thái: Còn hiệu lực