Quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển

Thứ 3, 24/10/2023, 09:55 GMT+7

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nam Định vừa ban hành các Quyết định nhằm tăng cường phê duyệt, quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển.

Tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND về Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30-10-2023 quy định về đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Đà Nẵng. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu của Quy định này nhằm bảo vệ hệ sinh thái duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân có liên quan góp phần quản lý tổng hợp vùng bờ phục vụ phát triển bền vững

Việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo; Tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ tại các khu vực ven biển, nhất là lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, đất đai, xây dựng, du lịch, giao thông, hàng hải...; Đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên môi trường vùng bờ, hạn chế được xung đột, mâu thuẫn, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven bờ của kinh tế ven biển.

Bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tại Nam Định, UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển Nam Định. Quyết định nêu rõ về thực trạng ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định được xác lập tại 22 đoạn bờ biển thuộc các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu (gồm 14 xã/thị trấn với tổng chiều dài 53.185m) theo Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định gồm:

Ranh giới ngoài là đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm được công bố tại Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Nam Định. Ranh giới trong nằm về phía đất liền là đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để bảo đảm chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định. Có chiều rộng, tọa độ các điểm ranh giới (trong và ngoài), ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định được thể hiện chi tiết tại phụ lục và Bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định, tỷ lệ 1:25.000, hệ tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 ).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu tổ chức công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có biển nơi có hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập thực hiện niêm yết công khai bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tại trụ sở UBND xã, thị trấn theo quy định.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem thêm:

1. Tiền Giang: Đổi mới tư duy khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

2. Trà Vinh: Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững

Ý kiến bạn đọc