Tây Ninh: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và kiểm soát việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn

Thứ năm, 26/04/2018, 07:51 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc ban hành chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Sở TNMT Tây Ninh xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác thẩm định và kiểm soát việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Mục đích của kế hoạch:

  • Nâng cao chất lượng công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường của các dự án và ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
  • Kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường khi các dự án được triển khai.
  • Đảm bảo thực hiện công tác thẩm định đúng theo quy định của pháp luật và yêu cầu về cải cách hành chính, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và các hoạt động xúc tiến đầu tư của các dự án trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, kế hoạch chú trọng:

  • Nâng cao chất lượng các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định
  • Nâng cao chất lượng thẩm định của các thành viên Hội đồng
  • Nâng cao chất lượng của báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Tăng cường công tác hậu kiểm sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Kính mời Quý vị có quan tâm tham khảo chi tiết trong văn bản đính kèm tại đây.

- Môi Trường Á Châu -

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50