1900 54 54 50
English

Infographic - Hướng dẫn thực hiện Báo cáo quản lý chất thải định kỳ dành cho doanh nghiệp

Thứ sáu, 17/01/2020, 10:54 GMT+7

Báo cáo quản lý chất thải định kỳ là hồ sơ báo cáo định kỳ hàng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến Sở Tài Nguyên & Môi Trường về tình hình phát sinh, quản lý, bàn giao chất thải (chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, ...) đến đơn vị có chức năng phù hợp xử lý trong năm. Trong đó,cụ thể kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12, và doanh nghiệp sẽ phải nộp trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.

Xem thêm:


Bên dưới là hướng dẫn tổng quan nhất từ giai đoạn chất thải phát sinh đến đầu cuối cùng  - tức khâu báo cáo định kỳ hàng năm tại Doanh nghiệp theo quy định mới nhất. Môi Trường Á Châu trân trọng tổng hợp, biên tập đến Doanh nghiệp để có nhìn tổng quát hơn và có thể tự thực hiện chính hồ sơ này cho Doanh nghiệp.

(*) Hotline hỗ trợ: 1900 54 54 50 (909 đ/phút). Vướng mắc, đóng góp, phản hồi: Quý vị vui lòng gửi về email info@moitruongachau.com.

infographic-bao-cao-quan-ly-chat-thai

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50