Hướng dẫn quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ năm 2022 và những điểm mới cần phải lưu ý!

Thứ 2, 27/06/2022, 09:27 GMT+7

Dành cho cơ quan, tổ chức, cơ sở, khu SX - KD - DV tập trung, cụm công nghiệp (gọi tắc là cơ sở)

Quy định chung

Cơ sở có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300kg/ngày được lựa chọn hình thức quản lý CTRSH như hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 75 Luật BVMT hoặc phải chuyển giao CTRSH cho các đối tượng tại mục bên dưới.

Cơ sở có phát sinh CTRSH từ 300kg/ngày có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý; chuyển giao CTRSH; chi trả giá dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định cụ thể của chính quyền địa phương (Điều 58 – Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

CTRSH chỉ được bàn giao cho các đối tượng

a) Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển do CQĐP lựa chọn theo quy định tại khoản 1 điều 77 Luật BVMT
b) Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển không thuộc đối tượng quy định tại điểm a bên trên nhưng có hợp đồng chuyển giao CTRSH cho cơ sở vận chuyển do CQĐP lựa chọn theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật BVMT.
c) Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển không thuộc đối tượng quy định tại điểm a bên trên nhưng có hợp đồng chuyển giao với cơ sở TSD, TC, xử lý CTRSH quy định tại điểm d bên dưới.
d) Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom; vận chuyển và xử lý chất thải không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật BVMT
e) Cơ sở xử lý do CQĐP lựa chọn theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật BVMT. Việc vận chuyển CTRSH trong trường hợp này phải bằng phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu BVMT theo quy định của Bộ TN&MT
f) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản hoặc sản xuất phân bón phù hợp với chất thải thực phẩm.

Trích dẫn

Khoản 1 Điều 77 Luật BVMT) UBND các cấp lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH thông qua hình thức đấu thầu theo QĐPL về đấu thầu; Trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo  QĐPL.

(Khoản 2 Điều 78 Luật BVMT) UBND các cấp lựa chọn cơ sỏ xử lý CTRSH thông qua hình thức đấu thầu theo QĐPL về đấu thầu; trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo QĐPL.

Xem thêm 

Biểu mẫu chứng từ chất thải nguy hại? Hướng dẫn trình tự kê khai, lưu và chuyển Chứng từ CTNH?

Cập nhật mới nhất năm 2022, Chất thải nguy hại là gì? Mã CTNH là gì? Hướng dẫn tra cứu mã chất thải?

Biểu mẫu chứng từ chất thải nguy hại? Hướng dẫn trình tự kê khai, lưu và chuyển Chứng từ CTNH?

Nguồn: Môi Trường Á Châu

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật