Hồ sơ - thủ tục môi trường

Các loại chất thải công nghiệp phát sinh phổ biến tại doanh nghiệp hiện nay là gì?

Tùy vào ngành nghề hoạt động, mỗi doanh nghiệp sẽ phát sinh các loại chất thải khác nhau. Nhưng nếu chúng ta biết cách phân loại, xác định từng loại chất thải thì chúng ta có thể tái chế, tái ...

Danh sách các quy định về môi trường hiện hành còn hiệu lực từ năm 2022

29/06/2022
Môi Trường Á Châu cập nhật các văn bản pháp luật về môi trường mới thay đổi và còn hiệu lực từ năm 2022

Hướng dẫn vận chuyển, xử lý chất thải y tế từ năm 2022!

28/06/2022
Thông tư 20/2021/TT-BYT Quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế áp dụng đối với cơ sở y tế bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của ...

Hướng dẫn quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ năm 2022 và những điểm mới cần phải lưu ý!

27/06/2022
Dành cho cơ quan, tổ chức, cơ sở, khu SX - KD - DV tập trung, cụm công nghiệp (gọi tắc là cơ sở)

Hướng dẫn phân loại chất thải từ năm 2022 và những yêu cầu chung trong quá trình quản lý chất thải mới nhất!

24/06/2022
Từ năm 2022 chất thải được phân loại thành: chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải công nghiệp thông thường.

Từ năm 2022 giấy phép môi trường thành phần là gì?

23/06/2022
Từ năm 2022 giấy phép môi trường thành phần là gì? Giấy phép môi trường thành phần chính thức hết hiệu lực khi nào?

Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo từng nhóm dự án!

17/02/2022
Cập nhất mới nhất theo luật bảo vệ môi trường 2020, giấy phép môi trường bắt đầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Về nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo từng ...

[Cập nhật mới nhất] Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng, nội dung và cơ quan cấp giấy phép môi trường?

14/02/2022
Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản ...

[Cập nhật mới nhất] Nội dung, thời gian thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường?

12/02/2022
Luật bảo vệ môi trường 2020, quy định chi tiết về nội dung và thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác ...

[Cập nhật mới nhất năm 2022] Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì? Đối tượng phải thực hiện và cơ quan thẩm định?

11/02/2022
Cập nhật mới nhất năm 2022 theo luật BVMT 72/2020/QH14. Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra ...

Tổng quan hồ sơ, thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

19/11/2021
Hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là hồ sơ do chủ đầu tư dự án thực hiện nộp lên CQCN, trong đó phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu ...

tin nổi bật