Định nghĩa một số thủ tục công tác quản lý môi trường 2022

Thứ 5, 30/06/2022, 16:47 GMT+7

Định nghĩa hồ sơ thủ tục môi trường

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là việc xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai đoạn đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

Giấy phép môi trường là văn bản do CQQLNN có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động SX_KD_DV được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về BVMT theo QĐPL.

Giấy phép môi trường thành phần là tên gọi chung của các văn bản sau: giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý CTNH, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước/công trình thủy lợi,.. được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cơ sở trước ngày Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Đăng kí môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở SX_KD-DV thực hiện đăng ký với CQQLNN các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp BVMT của dự án đầu tư, cơ sở SX_KD-DV.

Công trình xử lý chất thải là công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, CTR và CTNH.

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm loại ra trong quá trong SX-KD-DV/ tiêu dùng để làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Chất thải rắn cồng kềnh là vật dụng gia đình được thải bỏ có kích thước lớn như tủ, giường, nệm, bàn, ghế hoặc các vật dụng tương tự khác hoặc gốc cây, thân cây, cành cây.

Chất thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ hoạt động SX-KD-DV, bao gồm CTNH, CTCN PKS và CTR CNTT.

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dể nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc, hoặc có các đặc tính nguy hại khác.

Chủ nguồn thải là tổ chứ, cá nhân sở hữu hoặc được giao quản lý, điều hành cơ sở phát sinh chất thải.

Tái sử dụng chất thải là việc sử dụng lại chất thải một cách trực tiếp hoặc sử dụng sau khi đã sơ chế.

Sơ chế/Tiền xử lý chất thải là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ – lý đơn thuần nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt độ để tạo điều kiện cho việc phân loại, lưu giữ, vận chuyển, TSD, TC, đồng xử lý, xử lý nhằm phối trộn hoặc tách riêng các thành phần của chất thải cho phù hợp với các quy trình quản lý khác nhau.

Tái chế chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để thu lại các thành phần có giá trị từ chất thải.

Đồng xử lý chất thải là việc kết hợp một quá trình sản xuất sẵn có để tái chế, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải – chất thải được sử dụng làm nguyên – vật liệu, nhiên liệu thay thế hoặc được xử lý.

Xem thêm 

Biểu mẫu chứng từ chất thải nguy hại? Hướng dẫn trình tự kê khai, lưu và chuyển Chứng từ CTNH?

Cập nhật mới nhất năm 2022, Chất thải nguy hại là gì? Mã CTNH là gì? Hướng dẫn tra cứu mã chất thải?

Biểu mẫu chứng từ chất thải nguy hại? Hướng dẫn trình tự kê khai, lưu và chuyển Chứng từ CTNH?

Nguồn: Môi Trường Á Châu

Ý kiến bạn đọc