Danh sách các quy định về môi trường hiện hành còn hiệu lực từ năm 2022

Thứ 4, 29/06/2022, 15:26 GMT+7

Môi Trường Á Châu cập nhật các văn bản pháp luật về môi trường mới thay đổi và còn hiệu lực từ năm 2022

Văn bản pháp luật môi trường

72/2020/QH14: Luật bảo vệ môi trường

08/2022/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường

02/2022/TT-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

155/2016/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

55/2021/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

09/2020/QĐ-TTg: Quy chế ứng phó sự cố chất thải

17/2021/QH13: Luật tài nguyên nước

201/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

27/2014/TT-BTNMT: Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

53/2020/NĐ-CP: Quy định phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải

20/2021/TT-BYT: Quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

12/2021/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT: Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

08/2017/TT-BXD: Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa

39/2019/QH14: Luật tư công

Xem thêm: 

Giới thiệu các nội dung chính của luật bảo vệ môi trường 2020!

Giải đáp các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định chi tiết

Mẫu Đăng ký môi trường mới nhất theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nguồn: Môi Trường Á Châu

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật