28/2023/QH15

  • Số hiệu: 28/2023/QH15
  • Ngày ban hành: 27/11/2023
  • Trạng thái: Còn hiệu lực

Tải file đính kèm

Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước 2023, có hiệu lực từ 01/07/2024. Đây được đánh giá là một bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh nguồn nước Việt Nam được đánh giá là “quá thừa, quá thiếu, quá bẩn” và bảo đảm tài nguyên nước được quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Môi Trường Á Châu kính mời Quý vị tham khảo nội dung chi tiết tại file đính kèm.