1900 54 54 50
English

Hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Thứ hai, 05/11/2018, 15:38 GMT+7

hsmt

Căn cứ theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã nêu rõ các cá nhân, tổ chức có phát sinh nước thải chỉ được phép xả nước thải sau khi được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Tin liên quan:

Xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

Giấy phép xả nước thải có thời hạn bao nhiêu năm? Điều kiện để được gia hạn giấy phép?

Dưới đây là các hướng dẫn cần thiết được Môi Trường Á Châu trích lược nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp nắm nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị để xin gia hạn giấy phép đúng và đủ theo quy định.

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép

  • Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép;
  • Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước (*)
  • Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải;
  • Bản sao giấy phép đã được cấp.

(*) Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

Tải toàn bộ mẫu hồ sơ tại đây.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

Trình tự

Thời gian thực hiện

Hồ sơ, thủ tục

Trường hợp chỉnh sửa/ bổ sung/ hồ sơ không hợp lệ/ …

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

05 ngày

Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ. Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân còn phải nộp thêm một (01) bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.

 

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

25 ngày

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh giấy phép;

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;

Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép

5 ngày

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

 

Căn cứ pháp lý:

Điều 33, điều 35, nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Xem đầy đủ nghị định tại đây

Trường hợp còn vướng mắc về Giấy phép xả nước thải hoặc các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 50 (cước phí 909 đồng/phút) hoặc đặt câu hỏi cho Môi Trường Á Châu tại Khung hỗ trợ trực tuyến để được tư vấn chính xác nhất.

>>Xem thêm năng lực tư vấn môi trường của Môi Trường Á Châu

-Môi Trường Á Châu-

 

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50