1900 54 54 50
English

Giấy phép xả nước thải có thời hạn bao nhiêu năm? Điều kiện để được gia hạn giấy phép?

Thứ bảy, 03/11/2018, 10:15 GMT+7

XA_NUOC_THAI_3

Giấy phép xả nước thải có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới được phép gia hạn giấy phép.

Tin liên quan: 

Hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

Xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Kiểm tra hồ sơ môi trường: các lưu ý quan trọng đối với doanh nghiệp

Quy định về lập báo cáo giám sát môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Theo quy định tại Điều 21, nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước nhấn mạnh thời hạn giấy phép xả nước thải. Tuy nhiên, căn cứ điều kiện của từng nguồn nước, mức độ chi tiết của thông tin, số liệu điều tra, đánh giá tài nguyên nước và hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân, cơ quan cấp phép quyết định cụ thể thời hạn của giấy phép.

Doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện gì mới được gia hạn giấy phép xả nước thải?

  • Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;
  • Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;
  • Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Doanh nghiệp đặc biệt lưu ý thời hạn giấy phép còn lại để gia hạn đúng thời gian. Trường hợp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép trễ (dưới thời hạn 90 ngày tính tới thời điểm giấy phép hết hiệu lực), doanh nghiệp phải thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép mới.

Kiểm tra hiệu lực giấy phép:

Quý doanh nghiệp có thể kiểm tra thời hạn giấy phép ngay tại ngày ký của giấy phép.

Ví dụ: như giấy phép xả thải bên dưới được ký ngày 01/02/2018 với thời hạn 03 năm thì doanh nghiệp muốn gia hạn phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tối thiểu trước ngày 01/10/2020.

Trường hợp còn vướng mắc về Giấy phép xả nước thải hoặc các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 50 hoặc đặt câu hỏi cho Môi Trường Á Châu tại Khung hỗ trợ trực tuyến để được tư vấn chính xác nhất.

>>Xem thêm năng lực tư vấn môi trường của Môi Trường Á Châu

-Môi Trường Á Châu-

gpxt_1_1gpxt_2_1gpxt3_1

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50