News

Đối mặt với vấn đề "an ninh rác" đặt ra cho TP. Đà Nẵng yêu cầu phải thay đổi toàn diện việc xử lý rác, trước tiên là phân loại rác. Để giảm ...
Hiện, có tới gần 6.000 nguồn thải đổ vào lưu vực sông Cầu và Nhuệ - Đáy, trong khi đó, có nhiều nguồn nước thải chưa được xử lý. Điều này đòi hỏi ...
Tại Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn” được tổ chức ngày 14/8 tại Hà Nội, ...
Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng ...
Một đám đông hoảng loạn vì sự xuất hiện của một con gián. Vậy, con gián có phải là tác nhân phải chịu trách nhiệm cho sự hỗn loạn đó? Lý thuyết con ...
Muốn thành tiều phu giỏi nhất, hãy xem lại rìu của bạn đã "sắc bén" đến đâu? Còn bạn có sẵn sàng chinh phục mục tiêu, đón đầu cơ hội với chiếc rìu ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50