Yêu cầu công trình, thiết bị xử lý nước thải, khí thải tại chỗ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân?

Thứ 6, 01/07/2022, 13:43 GMT+7

Điều 41 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT ban hành quy định về công trình, thiết bị xử lý nước thải, khí thải tại chỗ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân cụ thể như sau:

Tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải trước khi đưa nước thải vào công trình, thiết bị xử lý nước thải.

Quy mô công suất công trình, thiết bị xử lý nước thải đáp ứng lưu lượng nước thải phát sinh tối đa.

Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ phải đáp ứng QCKTMT về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ.

Có các giải pháp thu gom, phân loại, xử lý hoặc chuyển giao bùn thải phát sinh từ công trình, thiết bị xử lý.

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất, lưu lượng khí thải phát sinh từ hoạt động SX-KD_DV quy mô hộ gia đình, cá nhân, công trình, thiết bị xử lý khí thải phải có chụp hút, thiết bị bảo đảm thu gom, xử lý khí thải phát sinh trước khi thải ra môi trường qua ống thải.

Xem thêm:

Cơ sở không thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Nước thải đô thị được xử lý đạt 15%, nông thôn hầu như chưa xử lý

Hệ thống xử lý nước thải dạng hợp khối (Module) là gì?

Nguồn: Môi Trường Á Châu

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật