Văn bản pháp luật

Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng
 • Số hiệu: 08/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 26/03/2021
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 • Số hiệu: 08/2022/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/01/2022
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
 • Số hiệu: 08/2017/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 16/05/2017
 • Trạng thái: Còn hiệu lực
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 • Số hiệu: 08/VBHN-BTNMT
 • Ngày ban hành: 25/10/2019
 • Trạng thái: Còn hiệu lực