UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cho các địa phương để xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thứ 3, 01/08/2023, 13:32 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 11/07/2023 về việc cấp kinh phí cho các địa phương để xử lý chất thải rắn sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2023.

Nhằm giúp các địa phương trong địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý chất thải nói chung và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng đồng thời tạo ra động lực để các địa phương tiếp tục có cơ sở chủ động thực hiện, ngày 11/7/2023 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cho các địa phương để xử lý chất thải rắn sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2023.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cho các địa phương để xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nội dung quyết đinh:

Cụ thể, cấp kinh phí cho UBND các huyện, thị xã: Đại Lộc, Duy Xuyên và Điện Bàn, tổng số tiền: 13.020.000.000 đồng (Mười ba tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng), từ nguồn sự nghiệp môi trường chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023, để thanh toán chi phí xử lý chất thải sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2023. Trong đóm cấp cho: UBND thị xã Điện Bàn 6.754.000.000 đồng; UBND huyện Đại Lộc: 3.298.000.000 đồng; UBND huyện Duy Xuyên: 2.968.000.000 đồng.

UBND các huyện, thị xã: Đại Lộc, Duy Xuyên và Điện Bàn chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị cung ứng theo quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm về khối lượng chất thải rắn đã được nghiệm thu; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và quyết toán kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định 1414/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 sẽ giúp các huyện, thị xã của Quảng Nam chủ động lựa chọn các đơn vị cung ứng dịch vụ cũng như cân đối được nguồn kinh phí phục vụ việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, qua đó cũng phần nào giúp tỉnh giải quyết bài toán bảo vệ môi trường đang vô cùng phức tạp trong năm 2023.

Hiệu lực quyết định:

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 07 năm 2023.

Nội dung chi tiết Quyết định số 1414/QĐ-UBND

Nguồn: Môi Trường Á Châu Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc