Chương trình đào tạo

aaaa

Tập thể Môi Trường Á Châu tham quan công nghệ tiền xử lý chất thải trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm (2009 - 2019) - một chặng đường thành lập và phát triển công ty tại Môi Trường Á Châu - Chi nhánh Tiền Giang

 

Nhân sự phù hợp là tài sản quý giá nhất

 

Chương trình đào tạo là hoạt động thường kỳ của Môi Trường Á Châu dành cho mọi cấp nhân sự, được thiết kế vì sự phát triển cá nhân toàn diện của đội ngũ công nhân viên và sự sáng tạo không ngừng để gia tăng chuỗi giá trị bền vững mà Môi Trường Á Châu mang đến cho Khách hàng, Đối tác, Nhà thầu, Cá nhân/Tổ chức,... và cộng đồng.


Các nội dung đào tạo:

  • Kiến thức nâng cao về nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế
  • Cập nhật quy định pháp luật mới nhất
  • Đào tạo chuyên sâu về các giải pháp môi trường của Môi Trường Á Châu
  • Ghi nhận - tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Quy trình cải tiến trong hoạt động cung cấp dịch vụ
  • Triển khai phần mềm quản lý công việc và tiện ích áp dụng công nghệ thông tin
  • ...

 

Một số hoạt động của Môi Trường Á Châu:

aaaa

aaaa

Nhân sự Môi Trường Á Châu tại chi nhánh Huế

Nhân sự trẻ Môi Trường Á Châu trong chuyến tham quan, tìm hiểu công nghệ xử lý chất thải cùng đoàn sinh viên khoa Môi Trường - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM. Hoạt động được kết hợp tổ chức bởi Công ty Môi Trường Đô Thị TP. HCM và Công ty Môi Trường Á Châu.

aaaa

aaaa

 

aaaa

aaaa

 Hoạt động đào tạo nhân sự tại văn phòng và tham quan thực tế.

Các tin khác

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là một trong các yếu tố sống còn giúp tập thể Doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, bền vững và vượt qua các thử thách trong suốt quá ...

Chính sách phúc lợi

Tất cả chính sách phúc lợi của Môi Trường Á Châu hướng tới việc xây dựng nền tảng vững chắc sự phát triển của tổ chức, cụ thể: tuân thủ theo quy ...