Chính sách phúc lợi

aaaa

Tập thể Môi Trường Á Châu tham quan và tìm hiểu lịch sử tại di tích Rạch Gầm Xoài Mút (tỉnh Tiền Giang) trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm (2009 - 2019) - một chặng đường thành lập và phát triển công ty.

Nhân sự phù hợp là tài sản quý giá nhất

 

Tất cả chính sách phúc lợi của Môi Trường Á Châu hướng tới việc xây dựng nền tảng vững chắc sự phát triển của tổ chức, cụ thể: tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm bảo các quyền lợi về lương thưởng - sức khỏe - an toàn và sự phát triển năng lực của tập thể công nhân viên.

Một số hoạt động của Môi Trường Á Châu dành cho lực lượng công nhân: (đối với đội ngũ nhân viên chuyên môn môi trường, mời Quý vị theo dõi tại mục "Chương trình đào tạo")

aaaa

aaaa

Hàng năm, Công đoàn Môi Trường Á Châu tổ chức Trung thu dành tặng đến công nhân viên phân loại rác tại các nhà máy sản xuất.

Hiện có hàng trăm công nhân viên được tạo việc làm trực tiếp ngay trên quê hương.

aaaa

aaaa

 Tất cả công nhân viên được đào tạo nghiệp vụ để hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phân loại rác, quy định của nhà máy, quy trình công việc có liên quan. Đây là lực lượng đồng hành cùng Môi Trường Á Châu góp phần đưa hàng ngàn tấn "nguyên liệu từ rác" tiếp tục tuần hoàn trong các quy trình tái sử dụng, tái chế, thay vì các giải pháp chôn lấp ít giá trị.

aaaa

aaaa

 Đào tạo và tập huấn an toàn lao động, quy định môi trường cũng là công tác diễn ra thường xuyên của Môi Trường Á Châu để đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ được triển khai đúng quy định, thống nhất và đảm bảo sức khỏe - an toàn.

 

Các tin khác

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là một trong các yếu tố sống còn giúp tập thể Doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, bền vững và vượt qua các thử thách trong suốt quá ...

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là hoạt động thường kỳ của Môi Trường Á Châu dành cho mọi cấp nhân sự, được thiết kế vì sự phát triển cá nhân toàn diện của ...