Ra mắt Video hướng dẫn đăng ký, kê khai, báo cáo việc thực hiện trách nhiệm tái chế và xử lý chất thải trên Cổng thông tin điện tử EPR Quốc gia

Thứ 5, 09/05/2024, 08:02 GMT+7

Ngày 29/01/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông báo số 63/TB-BTNMT về việc chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia

Theo đó, nhà sản xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì (Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường) và trách nhiệm xử lý chất thải (Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường) phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, báo cáo trên Cổng Thông tin điện tử EPR quốc gia (hình thức trực tuyến) thay vì nộp bản giấy về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

EPR

Nhằm giúp nhà sản xuất, nhập khẩu nắm rõ và tự thực hiện đăng ký, kê khai, báo cáo trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử EPR Quốc gia, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia chính thức giới thiệu video hướng dẫn.

Video hướng dẫn đăng ký, kê khai, báo cáo việc thực hiện trách nhiệm tái chế và xử lý chất thải 

Nguồn: https://www.epr.monre.gov.vn

Ý kiến bạn đọc