Hồ sơ môi trường mới năm 2020: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Thứ 2, 17/02/2020, 09:33 GMT+7

Xem thêm:


TT_25_2019_-_HUONG_DAN_NGHI_DINH_40

 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là 1 trong 10 hạng mục quan trọng của thông tư số 25/2019/TT-BTNMT. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đển cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở (cụ thể kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 và báo cáo được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo, ngoại trừ các trường hợp báo cáo theo yêu cầu của CQCN). Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Như trên, Hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường, ....

 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Hình ảnh thực tế Báo cáo công tác bảo vệ môi trường có mộc công văn đến của cơ quan tiếp nhận (nguồn: Môi Trường Á Châu)

Toàn văn quy định về hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường


Điều 37. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1. Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm sau:

a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;

c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

d) Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:

- Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

- Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

Biểu mẫu:

Phụ lục VI - Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường chi tiết nhất

 Kết quả hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo mẫu tại Sở TN&MT và Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

Bộ phận tiếp nhận sẽ đóng mộc công văn đến và giữ 1 bản, bản còn lại doanh nghiệp lưu trữ;

 

Hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về báo cáo công tác BVMT năm 2021

Hotline tư vấn, giải đáp: 1900 545450 (phím 1) – 033 8351122
Góp ý, phản ánh chất lượng đến chúng tôi: 033 9751122

Tra cứu giá trọn gói hồ sơ

Tra cứu giá, tại đây.
Chỉ với 3 phút thao tác, Quý Khách sẽ nhận giá chính xác, chính sách cung cấp dịch vụ và file báo giá/hợp đồng mẫu qua email.

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật