Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT năm 2019

Thứ 3, 11/02/2020, 07:45 GMT+7

Theo Quyết định có 11 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019; 12 văn bản văn bản quy phạm pháp luật hết  hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành: Hàng loạt văn bản sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực, ...

Trực tiếp ở lĩnh vực môi trường, sau khi nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường đã dẫn hết hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật khác phải sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ.

Bên dưới là tổng hợp ngắn gọn về các văn bản riêng trong lĩnh vực môi trường hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân lưu ý cập nhật trong quá trình áp dụng, triển khai.

QD_246_DANH_MUC_VB_HET_HIEU_LUC_1

Văn bản đính kèm:

​- Môi Trường Á Châu -

tin nổi bật