Ban Quản lý các KCX và CN Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các doanh nghiệp nộp hồ sơ GPMT thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến!

Thứ 5, 16/03/2023, 14:03 GMT+7

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản hướng dẫn số: 651/BQL-MT ngày 14/03/2023 về việc hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động tại các KCX, KCN thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 điều 29 nghị định 08/2022/NĐ-CP nộp hồ sơ trực tuyến theo đường dẫn: https://dvc-hepza.tphcm.gov.vn/ 

Chi tiết hướng dẫn theo văn bản bên dưới

Nguồn: Môi Trường Á Châu

Ý kiến bạn đọc