Bắc Cạn: Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thứ 2, 17/10/2022, 07:56 GMT+7

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 6807/UBND-NNTNMT yêu cầu các ngành chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn Bắc Kạn.

xử lý chất thải công nghiệp

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, UBND tỉnh chỉ đạo:

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tăng cường kiểm tra, quản lý các nguồn thải, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao có phát sinh chất thải công nghiệp. Chủ động hướng dẫn các cơ sở thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Thẩm định hồ sơ liên quan đến môi trường, đất đai, xây dựng, thiết kế thi công của các công trình, dự án có phát sinh chất thải công nghiệp đảm bảo theo đúng quy định. Phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND các huyện, thành phố tăng cường rà soát, quản lý, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra các hành vi xây dựng các lò đốt chất thải công nghiệp, nơi có thể chôn, lấp, đổ chất thải công nghiệp bất hợp pháp (khu vực đồi núi hẻo lánh, xa dân cư, giáp ranh các tỉnh khác, …). Thường xuyên rà soát và chỉ đạo các đơn vị xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, đặc biệt không vận chuyển chất thải rắn công nghiệp vào xử lý tại khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai, về xây dựng theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Bắc Cạn

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật