1900 54 54 50
English

Câu chuyện cuối tuần - Chiếc đồng hồ mất tích!

Thứ bảy, 25/04/2020, 00:27 GMT+7

“Trong quá trình đạt đến thành tựu, sự lãng phí lớn nhất trong thế giới này là làm việc không đến nơi đến chốn, bỏ dở nửa chừng. Nếu bạn muốn lãng phí, thì hãy từ bỏ mọi thứ trước đây. Nếu không, hãy nỗ lực làm việc và đừng quá nóng lòng, kết quả sẽ đến với những người nỗ lực và làm đến cùng.”
CCCT_CHIEC_DONG_HO_MAT_TICH_300_1

TAG:

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50