Xây dựng lượng giá dịch vụ tài nguyên rừng tại Cà Mau và Pù Mát!

Thứ 3, 22/11/2022, 10:31 GMT+7

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam tổ chức Lễ công bố nghiên cứu lượng giá dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn Cà Mau và Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An và giới thiệu nghiên cứu cơ chế tài chính tư nhân cho bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Nghiên cứu này nhằm xác định rõ những đóng góp về mặt kinh tế của tài nguyên rừng tại hai địa phương Cà Mau và Nghệ An. Thông qua đó, nghiên cứu hướng tới mục tiêu hỗ trợ các nhà hoạch định trong quá trình xây dựng chính sách, lập quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển ngành cũng như có kế hoạch bảo tồn, khai thác bền vững nguồn tài nguyên rừng.

Phát biểu tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, giá trị của vốn tự nhiên cần được đánh giá và hạch toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ quá trình lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất. Ông Thọ cho rằng, các nghiên cứu lượng giá dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau và Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An sẽ đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách góp phần bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học tại Việt Nam.

giá dịch vụ tài nguyên rừng

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại lễ công bố

Ông Dominic Scriven OBE, Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam cho biết, bảo tồn đa dạng sinh học cần sự nỗ lực của tất cả các bên liên quan, bao gồm các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và cộng đồng. Công ty Dragon Capital Việt Nam mong muốn đồng hành, hợp tác cùng với Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường triển khai nghiên cứu, đánh giá các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học.

Tại sự kiện, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ thông tin về tầm quan trọng của vốn tự nhiên - kết quả nghiên cứu lượng giá hệ sinh thái rừng tại Vườn Quốc gia Pù Mát và tầm quan trọng của rừng ngập mặn – kết quả nghiên cứu lượng giá rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau.

Theo các kết quả nghiên cứu được công bố, hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Cà Mau và Vườn quốc gia Pù Mát đã đóng góp cả giá trị sử dụng trực tiếp (cung cấp thức ăn, gỗ, củi, du lịch...) lẫn giá trị sử dụng gián tiếp (dịch vụ điều tiết, lưu trữ và hấp thụ các-bon, vẻ đẹp cảnh quan) cũng như giá trị bảo tồn.

Giá dịch vụ tài nguyên rừng

Ông Dominic Scriven OBE, Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam phát biểu tại lễ công bố

Tổng giá trị kinh tế rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau mang lại là 1.743,7 tỷ đồng/năm, trong đó giá trị sử dụng trực tiếp là 1.087 tỷ đồng; giá trị sử dụng gián tiếp là 656,1 tỷ đồng/năm. Giá trị hỗ trợ nuôi trồng thủy sản được đánh giá chiếm tỉ trọng lớn nhất, đạt mức 34,3% tổng giá trị kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái đã được lượng giá.

Tại Nghệ An, tổng giá trị kinh tế Vườn quốc gia Pù Mát mang lại là 12.813,36 tỷ đồng/năm (chưa bao gồm giá trị bảo tồn). Khu vực có tổng giá trị cao nhất tập trung chủ yếu ở vùng lõi của vườn quốc gia, với mức giá trị 75-85 triệu đồng/ha. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tổng giá trị nhóm dịch vụ cung cấp, dịch vụ văn hóa của Vườn quốc gia đạt mức 90,67 tỷ đồng/năm. Tổng giá trị nhóm dịch vụ điều tiết đạt mức 12.722,7 tỷ đồng.Giá dịch vụ tài nguyên rừngToàn cảnh buổi lễ

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia đã giới thiệu và bàn thảo về “Cơ chế tài chính tư nhân cho bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái”, qua đó rà soát các nguồn tài nguyên chính có thể huy động cho bảo tồn đa dạng sinh học và tiềm năng áp dụng cơ chế tín chỉ đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT

Ý kiến bạn đọc