Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
Admin nhập liệu TP. Hồ Chí Minh 30/07/2022
Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 3 TP. Hồ Chí Minh 29/07/2022
Nghiệp vụ văn phòng - điều phối 5 TP. Hồ Chí Minh 08/09/2022
Nhân viên tư vấn - viết hồ sơ môi trường 5 TP. Hồ Chí Minh 29/07/2022
Kỹ Sư Môi Trường-Khảo sát Thiết kế TP. Hồ Chí Minh 15/05/2022
Nhân viên Tư vấn môi trường 4 TP. Hồ Chí Minh 15/05/2022
Nhân viên Nghiệp vụ văn phòng - Điều phối 4 TP. Hồ Chí Minh 16/05/2022
Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 4 TP. Hồ Chí Minh 15/05/2022
Kỹ Sư Môi Trường 2 TP. Hồ Chí Minh 15/05/2022
Nhân viên Nghiệp vụ văn phòng 2 Thừa Thiên Huế 15/05/2022
Nhân viên Nghiệp vụ Chăm sóc Khách hàng 4 Thừa Thiên Huế 15/05/2022
Nhân viên Kế Toán Nội Bộ 4 Thừa Thiên Huế 15/05/2022
Nhân viên nghiệp vụ văn phòng tại Quảng Ngãi 6 Quảng Ngãi 20/02/2022
Kế toán nội bộ tại Huế 6 Thừa Thiên Huế 05/12/2021
Nhân viên chăm sóc khách hàng tại Huế 4 Thừa Thiên Huế 30/11/2021
Nhân viên kế toán nội bộ tại Huế 1 Thừa Thiên Huế 30/09/2021
Nhân viên tư vấn - viết hồ sơ môi trường 2 TP. Hồ Chí Minh 30/06/2021