Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
Nhân viên nghiệp vụ văn phòng tại Quảng Ngãi 6 Quảng Ngãi 20/02/2022
Kế toán nội bộ tại Huế 6 Thừa Thiên Huế 05/12/2021
Nhân viên chăm sóc khách hàng tại Huế 4 Thừa Thiên Huế 30/11/2021
Nhân viên kế toán nội bộ tại Huế 1 Thừa Thiên Huế 30/09/2021
Nhân viên tư vấn - viết hồ sơ môi trường 2 TP. Hồ Chí Minh 30/06/2021