Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 4 TP. Hồ Chí Minh 15/05/2022
Kỹ Sư Môi Trường 2 TP. Hồ Chí Minh 15/05/2022
Nhân viên Nghiệp vụ văn phòng 2 Thừa Thiên Huế 15/05/2022
Nhân viên Nghiệp vụ Chăm sóc Khách hàng 4 Thừa Thiên Huế 15/05/2022
Nhân viên Kế Toán Nội Bộ 4 Thừa Thiên Huế 15/05/2022