Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
Nhân viên nghiệp vụ văn phòng điều phối 4 Tiền Giang 15/09/2022
Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng 5 Tiền Giang 15/09/2022
Sinh viên thực tập TP. Hồ Chí Minh 15/09/2022
Admin nhập liệu TP. Hồ Chí Minh 30/07/2022
Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 3 TP. Hồ Chí Minh 29/07/2022